Ktl-icon-tai-lieu

Slide Bài giảng kế toán tài chính 2

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 2151 lần   |   Lượt tải: 6 lần
§Kế toán quá trình mua hàng
§ Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp thương mại
§ Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước
§ Kế toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu


§ Khái niệm nghiệp vụ mua hàng
Ø Là giai đoạn đầu tiên của quá trình lưu chuyển hàng hóa
Ø Là quan hệ trao đổi giữa người mua và người bán về trị giá hàng hóa thông qua quan hệ thanh toán tiền hàng
Ø Là quá trình vốn của doanh nghiệp chuyển hóa từ hình thái tiền tệ sang hình thái hàng hóa


§Các phương thức mua hàng
§ Đối với các doanh nghiệp thương mại nội địa
Ø Mua hàng theo phương thức trực tiếp
Ø Mua hàng theo phương thức chuyển hàng
§ Đối với các doanh nghiệp thương mại kinh doanh xuất - nhập khẩu
Ø Nhập khẩu trực tiếp
Ø Nhập khẩu ủy thác
Slide Bài giảng kế toán tài chính 2 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Slide Bài giảng kế toán tài chính 2 9 10 620