Ktl-icon-tai-lieu

Slide bài giảng kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 1457 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Slide bài giảng kỹ năng đàm phán trong kinh doanh.
Mục lục:
C1 Tổng quan về ĐP trong KD
C2 Các kiểu ĐP trong KD
C3 Đặc điểm các kiểu ĐP
C4 Các hình thức ĐP trong KD
C5 Các kỹ thuật căn bản trong ĐP
Slide bài giảng kỹ năng đàm phán trong kinh doanh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Slide bài giảng kỹ năng đàm phán trong kinh doanh 9 10 719