Ktl-icon-tai-lieu

Slide hướng dẫn sử dụng nova

Được đăng lên bởi Trường Hải
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1740 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRẮC NGANG THỰC TẾ CÓ DẢI
PHÂN CÁCH BÌNH ĐỒ SỐ 1

NHÓM

BÀI TOÁN THIẾT KẾ TRẮC NGANG CÓ DẢI
PHÂN CÁCH TRÊN BÌNH ĐỒ THỰC TẾ
1. Số liệu đầu vào
Các đường đồng mức, các điểm đo của bản đồ địa hình được số hóa
thành bản vẽ AutoCAD.
2. Các bước thiết kết bằng NOVA
2.1. Thiết kế tuyến
Bước 1 : Khai báo thông số ban đầu .
Định dạng số chữ số chính xác sau
dấu phẩy là 2 chữ số (0.00)
+ Cú pháp :
NS ↵
+ Menu : Địa hình / Cài đặt thông số ban đầu
Ngoài ra có thể chỉnh định dạng chữ số theo
mong muốn bằng cách hiệu chỉnh bản vẽ
của Cad,trên menu chọn : Format / Units …

Bước 2 : Khai báo và thay đổi tuyến thiết kế :
+ Cú pháp : CS ↵
+ Menu : Tuyến / Tuyến đường / Khai báo và thay đổi tuyến thiết kế
Tuỳ theo các yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế đề ra mà ta có thể chọn:
Chọn tiêu chuẩn thiết kế.
Chọn Vtk.
Chọn lý trình đầu .
Chọn tỷ lệ bình đồ.

Bước 3: Tạo những điểm cao trình từ tệp số liệu:
* Xuất cao độ theo TEXT
Mở mặt bằng. Tắt các layer, chỉ bật layer cao độ.
+ Cú pháp : CDTEXT ↵
+ Menu : Địa hình / Tạo mô hình điểm / Xuất cao độ theo TEXT
Chọn đường dẫn lưu file text.
* Nhập các điểm cao trình từ tệp
+ Cú pháp : CDTEP ↵
+ Menu : Địa hình / Tạo mô hình điểm / Tạo điểm cao trình từ tệp số liệu
Load file vừa mới tạo.

Bước 4 : Vạch tuyến trên bình đồ
+ Cú pháp : PL ↵ ( dùng lệnh polyline để vạch tuyến, lệnh ACAD )
Thiết kế tuyến phải chú ý đến địa hình, tuân thủ theo những nguyên tắc đi
tuyến trên từng địa hình.Ví dụ như địa hình miền núi có nhiều đường đồng
mức san sát nhau thì đi tuyến phải chú ý là đủ bước Compa để tránh độ dốc
đột ngột, phải đi men theo đường đồng mức…
Bước 5 : Khai báo gốc tuyến
+ Cú pháp : GT ↵
+ Menu : Tuyến / Tuyến đường/ Khai báo gốc tuyến .

Sau khi click vào nút
kế .

ta chọn gốc tuyến ở trên bình đồ cần thiết

Bước 6 : Định nghĩa tim tuyến
+ Cú pháp : DMB ↵
+ Menu: Tuyến/ Tuyến đường/ Định nghĩa các đường mặt bằng tuyến
Chọn vào tuyến đã vạch trên bình đồ ( đường Polyline )

Chọn vào tuyến đã vạch trên bình đồ ( đ−ờng Polyline )
Đây là lệnh định nghĩa các đường mặt bằng tuyến, ta có thể định nghĩa được
nhiều đường. Ở đây ta vạch tuyến theo tim đường .

Bước 7 : Cắm đường cong nằm và bố trí siêu cao :
+ Cú pháp : CN ↵
+ Menu : Tuyến/ Tuyến đ−ờng / Bố trí đ−ờng cong và siêu cao
Sau đó chọn hai cạnh của đỉnh cần bố trí đường cong và siêu cao. Sẽ có một
hộp thoại xuất hiện :

Lưu ý:
Nếu bán kính cong chọn nhỏ thì phải bố trí siêu cao, đồng thời chọn bố trí
đường cong chuyển tiếp và phần mở rộng cho phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế
đường...
TRẮC NGANG THỰC TẾ CÓ DẢI
PHÂN CÁCH BÌNH ĐỒ SỐ 1
NHÓM
Slide hướng dẫn sử dụng nova - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide hướng dẫn sử dụng nova - Người đăng: Trường Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Slide hướng dẫn sử dụng nova 9 10 459