Ktl-icon-tai-lieu

slide môi trường

Được đăng lên bởi ngocvuong175
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 3106 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
KHÔNG KHÍ

3.1. Thành phần, cấu trúc và tiêu chuẩn chất lượng MTKK

3.1.1. Thành phần khí quyển

Khí quyển = không khí khô + hơi nước
+ Không khí khô: 78% N2 + 21% O2 + 1% khí khác (Ar, He, Ne,
CO2, NO2, SOx,…)
+ Ngoài ra trong không khí còn có bụi và vi trùng.

Hiện nay thành phần không khí có nhiều thay đổi bởi vì xuất hiện
nhiều nhà máy và lĩnh vực sản xuất đã thải vào môi trường nhiều
khí ô nhiễm khác nhau, đó là những khí có hại cho sức khỏe của
con người.

Tầng đối lưu (0-10 km)
3.1.2 Cấu trúc khí quyển

Tầng bình lưu (10-50 km)
Tầng trung lưu (50-90 km)
Tầng nhiệt (trên 90 km)

Sự phân tầng khí quyển
a.Tầng đối lưu (0-10 km)
Xảy ra các hiện tượng khí tượng
như mây, mưa, gió, bão ảnh hưởng
trực tiếp trong không gian sống của
con người.
 Nhiệt độ giảm theo chiều cao
khoảng 0,5-0,6oC/100m.
b. Tầng bình lưu (10-50 km)
Tập trung rất nhiều khí ôzôn ở độ cao
khoảng 25 km và hình thành nên tầng
ôzôn
Hấp thụ mạnh tia tử ngoại
 Càng lên cao nhiệt độ không giảm,
đến độ cao 20-25km bắt đầu tăng.
c. Tầng trung lưu (50-90 km):
Càng lên cao nhiệt độ càng giảm.
d. Tầng nhiệt lưu (trên 90 km):
Càng lên cao nhiệt độ càng tăng.

3.1.3 Đơn vị đo và tiêu chuẩn chất lượng MTKK
a. Đơn vị đo
- Khí: Phần trăm (%), phần triệu (ppm), phần tỷ (ppb), hoặc cm3/m3,
mg/m3, mg/l,...
- Bụi: mg/m3, g/m3,...

b. Tiêu chuẩn chất lượng môi trường không khí:
Là giới hạn chất ô nhiễm có trong không khí mà ở giá trị đó chất
ô nhiễm không gây ảnh hưởng đến con người và các sinh vật
khác. (TCVN-2005)

3.1.4 Sự ô nhiễm môi trường không khí

Sự ô nhiễm MTKK là quá trình
thải các chất ô nhiễm vào môi
trường làm cho nồng độ của
chúng trong môi trường vượt
quá tiêu chuẩn cho phép, ảnh
hưởng đến sức khỏe con người,
các động thực vật, cảnh quan và
hệ sinh thái.

3.2 Các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí
3.2.1 Phân loại
a. Theo nguồn gốc phát sinh: - Nguồn tự nhiên
- Nguồn nhân tạo
b. Theo bố trí hình học:

- Nguồn điểm
- Nguồn đường
- Nguồn mặt

c. Theo độ cao:

- Nguồn cao
- Nguồn thấp

d. Theo nhiệt độ:

- Nguồn nóng
- Nguồn nguội

3.2.2 Đặc điểm các nguồn gây ô nhiễm môi trường không
khí
NGUỒN TỰ NHIÊN

NGUỒN NHÂN TẠO

Đất cát sa mạc, đất trồng bị
mưa gió bào mòn và thổi
tung thành bụi.
Các núi lửa phun ra bụi
nham thạch, hơi khí,...
Phát tán phấn hoa, bụi muối

Nguồn thải do
sinh hoạt

Ô nhiễm
MTKK

biển, bụi phóng xạ.

Nguồn thải do
sản xuất công
nghiệp

Phát tán bụi vi sinh vật,…
Cháy rừng
Quá trình phân hủy tự nhiên
các chất hữu cơ, xác chết
động thực vật,…...
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
KHÔNG KHÍ
slide môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide môi trường - Người đăng: ngocvuong175
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
slide môi trường 9 10 762