Ktl-icon-tai-lieu

slide môi trường

Được đăng lên bởi ngocvuong175
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1633 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỆ SINH THÁI

2.1. Sinh thái học
Sinh thái học là một ngành quan trọng trong khoa học sinh học, nghiên
cứu những điều kiện tồn tại của sinh vật và mối quan hệ tương hỗ giữa
các sinh vật với nhau và với các nhân tố của môi trường.
2.2. Hệ sinh thái
2.1.1. Khái niệm
Hệ sinh thái (ecosystem) là một hệ thống bao gồm sinh vật và môi
trường với các mối quan hệ và tương tác, tại đó thường xuyên diễn ra
các chu trình tuần hoàn vật chất, dòng năng lượng và dòng thông tin.
Ví dụ: một cái hồ, một lưu vực sông, một khu rừng, một thành phố, một bể
nuôi cá cảnh, một con tàu vũ trụ … bao gồm các sinh vật và môi trường của
nó được gọi là các HST hồ, sông, rừng (HST tự nhiên), HST đô thị, cá cảnh,
tàu vũ trụ… (HST nhân tạo).

Nói cách khác, hệ sinh thái là hệ thống bao gồm quần xã và sinh cảnh
của nó.

2.2. Hệ sinh thái
2.2.2. Cơ cấu thành phần của hệ sinh thái
Nhóm thành phần Vô sinh
Gồm 2 nhóm chính

Nhóm thành phần Hữu sinh
Các chất vô cơ: C, N, P, CO2, ….

Nhân tố Vô sinh

Các chất hữu cơ: protein, gluxit, lipit

(Thành phần vô sinh)

Chế độ khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm,…
SV Sản xuất: tảo và cây xanh, SV tổng hợp
được CHC từ CVC nhờ năng lượng MT để xd
cơ thể
Nhân tố Hữu sinh
(Thành phần hữu sinh)

SV tiêu thụ: ĐV, lấy CHC từ SVSX
SV phân hủy: VK và nấm, phân hủy CHC để
sống, giải phóng CVC cho SVSX

2.2. Hệ sinh thái

HST trên cạn

2.2.3. Phân loại hệ sinh
thái

HST nước mặn
HST nước ngọt

Savan hay rừng cỏ đới nóng ở vùng nhiệt đới nóng
Hoang mạc ở miền nhiệt đới và ôn đới.
HST trên cạn

Thảo nguyên chủ yếu là cỏ
Rừng lá rộng ôn đới
Rừng mưa nhiệt đới
Tài nguyên ở vùng cực băng tuyết chủ yếu là rêu.
Hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng bằng.
Hệ sinh thái núi đá vôi.

2.2. Hệ sinh thái

HST trên cạn

2.2.3. Phân loại hệ sinh
thái

HST nước mặn
HST nước ngọt
HST nền đáy

Theo chiều thẳng đứng

HST vật tầng giữa
HST vật nổi

HST nước mặn
HST vùng ven bờ
Theo chiều ngang
HST vùng khơi

2.2. Hệ sinh thái

HST trên cạn

2.2.3. Phân loại hệ sinh
thái

HST nước mặn
HST nước ngọt
HST nước đứng

Theo chế độ dòng chảy

HST dòng chảy
HST nhỏ

HST nước ngọt
Theo qui mô

HST vừa
HST lớn

Theo bản chất hình thành

HST tự nhiên
HST nhân tạo

2.2. Hệ sinh thái
2.2.4 Vòng tuần hoàn vật chất trong HST
* Định nghĩa
Vòng tuần hoàn vật chất trong hệ sinh thái là vòng tuần hoàn vật
chất đi từ môi trường ngoài vào trong cơ thể các sinh vật, từ sinh
vật này qua sinh vật khác, rồi từ sinh vật ra môi trường ngoài.
Vòng tuần hoàn như vậy được gọi là vòng tuần hoàn sinh - địahóa hay còn gọi là v...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide môi trường - Người đăng: ngocvuong175
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
slide môi trường 9 10 150