Ktl-icon-tai-lieu

Slide QUẢN TRỊ KINH DOANH của HV ngoại giao

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 632 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Chương 1. Sơ lược về QTKD
Chương 2. Nhà quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị DN
Chương 3. Tạo lập DN
Chương 4. Quản trị quá trình sản xuất
Chương 5. Quản trị nhân lực
Chương 6. Quản trị chất lượng
Chương 7. Quản trị công nghệ
Slide QUẢN TRỊ KINH DOANH của HV ngoại giao - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Slide QUẢN TRỊ KINH DOANH của HV ngoại giao 9 10 372