Ktl-icon-tai-lieu

Slide Tài khoản và ghi sổ kép

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 614 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép
Tài khoản là gì?
Ví dụ
Chi tiền mặt mua hàng hóa 100 triệu đồng
Tài khoản là phương pháp phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế
Nội dung chính của slide:


Tài khoản kế toán
Ghi sổ kép


Slide được trình bày bởi Nguyễn Thị Thu Hoàn – Giảng viên trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Slide Tài khoản và ghi sổ kép - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Slide Tài khoản và ghi sổ kép 9 10 985