Ktl-icon-tai-lieu

(Slide) Trợ giá của ngân sách nhà nước đối với việc hỗ trợ cho các hoạt động của xe buýt tại TP.HCM

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRỢ GIÁ CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC HỔ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA XE BUÝT TẠI TP. HỒ CHÍ MINH


PHẦN I: KHÁI NIỆM
1. Hàng hóa công
2. Nội dung & vai trò chi thường xuyên
2.1. Nội dung
2.2. Đặc điểm của chi thường xuyên
2.3. Vai trò chi thường xuyên

PHẦN II: THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP
1. Thực trạng của dịch vụ xe buýt
2. Khó khăn của thành phố
3. Giải pháp bù đắp trợ giá
4. Định hướng phát triển xe buýt của TP.HCM
4.1. Tạo thói quen đi xe buýt
4.2. Ưu tiên cho xe buýt

Phần III: KIẾN NGHỊ
(Slide) Trợ giá của ngân sách nhà nước đối với việc hỗ trợ cho các hoạt động của xe buýt tại TP.HCM - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
(Slide) Trợ giá của ngân sách nhà nước đối với việc hỗ trợ cho các hoạt động của xe buýt tại TP.HCM 9 10 106