Ktl-icon-tai-lieu

Slogan mở

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Slogan mở
Nhiều khi cách nói thẳng, trực tiếp lại không thu hút sự chú
ý, gây ấn tượng mạnh bằng cách diễn đạt ẩn dụ, đa nghĩa.
Slogan – trong nhiều trường hợp - là dẫn chứng sinh động.

Có lẽ chẳng cần phải điều tra hoặc thống kê cũng thấy được
trong hàng ngàn doanh nghiệp chỉ một số ít có slogan được
đông đảo người tiêu dùng nhớ đến. Còn đại đa số đã bị
chìm ngập, rơi rụng trong cả rừng khẩu hiệu quảng cáo.

Slogan thường được hiểu như một khẩu hiệu, nhưng lại là
khẩu hiệu của một doanh nghiệp. Nó là sự tự giới thiệu, tự
quảng cáo; là một thông điệp gửi đến đối tượng tiêu dùng
đã

xác

định,

dưới

hình

thức

cổ

động.

Cùng lúc, nó phải “nói” cho người tiêu dùng biết đặc điểm,
ưu điểm của sản phẩm, doanh nghiệp, về những lợi ích và
sự hài lòng mà nó mang đến cho khách hàng... (hẳn nhiên
không khỏi cường điệu ít nhiều do yêu cầu quảng cáo, tiếp
thị). Và tất cả những nội dung ấy lại chỉ được phép gói

ghém trong vài từ ngắn ngủi, dễ đọc, dễ nhớ.

Nói cách khác, slogan là một hình thức diễn đạt cô đọng,
giàu ý nghĩa và tạo ấn tượng tốt, mạnh mẽ. Dùng rất ít từ để
nói được rất nhiều điều. Những yêu cầu ngặt nghèo như
vậy đặt người viết slogan trước hai khả năng: hoặc tập
trung nhấn mạnh các phẩm chất của một sản phẩm, thương
hiệu; hoặc tìm cách vượt ra khỏi những khía cạnh cụ thể
của một sản phẩm để nói đến ý nghĩa và các giá trị ngoài
vật chất do nó mang lại: niềm thích thú, nỗi ước vọng, say
mê,

một

phong

cách

sống...

Với trường hợp đầu, người ta thường dùng các cụm từ
mang tính khái quát về phẩm chất của một sản phẩm,
thương hiệu, kiểu như: “chất lượng cao”, “chất lượng tuyệt
hảo”, “uy tín hàng đầu”, “người bạn đáng tin cậy”, “sản
phẩm của thời đại”, (của thế kỷ), “bền - đẹp - rẻ”... Nhưng
khi sử dụng cách diễn đạt này người ta sẽ gặp phải nguy cơ
trùng lặp, sáo mòn vì những cụm từ có nghĩa chung chung
đó có thể dùng cho hầu hết các sản phẩm, thương hiệu và
trên thực tế đã có rất nhiều doanh nghiệp sử dụng, nhiều

đến

độ

nhàm

chán.

Không có cá tính, không thể hiện bản sắc riêng, những
slogan

như

vậy

không

thể

“thọ”

nổi!

Cách thứ hai đòi hỏi người viết slogan phải rất sáng tạo. Họ
không nói thẳng mà thường chọn cách nói gián tiếp, đề cao
một cách kín đáo có vẻ như mơ hồ mà lại là khẳng định. Họ
không mô tả, xác định trực tiếp mà mở đường cho sự tìm
hiểu, khám phá ý nghĩa của slogan mà cũng là của sản
phẩm, thương hiệu đó. Và chính quá trình cảm nhận, động
não này sẽ khiến câu slogan ngày càng in đậm trong trí
người

đọc

(hay

người

ng...
Slogan m
Nhiều khi ch nói thẳng, trực tiếp lại không thu hút sc
ý, gây ấn tượng mnh bằng ch diễn đạt ẩn dụ, đa nghĩa.
Slogan – trong nhiều trường hợp - là dn chứng sinh động.
Có l chẳng cần phải điều tra hoặc thống kê cũng thy được
trong hàng ngàn doanh nghiệp chỉ một số ít có slogan được
đông đảo người tiêu dùng nh đến. Còn đại đa số đã b
chìm ngp, i rụng trong cả rng khẩu hiệu quảng cáo.
Slogan thường được hiểu như một khẩu hiệu, nhưng lại là
khẩu hiệu của một doanh nghiệp. là stự giới thiệu, t
qung cáo; là một thông điệp gửi đến đối tượng tiêu dùng
đã xác định, dưới hình thức cổ động.
Cùng lúc, phải “nói” cho người tiêu dùng biết đặc điểm,
ưu điểm của sản phẩm, doanh nghiệp, về những lợi ích và
shài lòng mà mang đến cho khách hàng... (hẳn nhiên
không khỏi cường điệu ít nhiều do yêu cầu quảng cáo, tiếp
thị). Và tất cả những nội dung ấy lại chỉ được phép gói
Slogan mở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slogan mở - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Slogan mở 9 10 618