Ktl-icon-tai-lieu

SMEs - Tổng quan về Marketing

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1945 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHÓA TẬP HUẤN VỀ MARKETING
CHO CÁC DN VỪA VÀ NHỎ (SMEs)

Phạm Thành Thái –
NTU
Economics Faculty
1

Tổng quan về Marketing

Những nội dung chính:
Lịch sử ra đời và phát triển của
Marketing
Hai tư tưởng cơ bản của Marketing hiện
đại

2

Lịch sử ra đời và phát triển
của
marketing
a.Lịch sử ra đời của marketing:
Đó là sự tổng kết kinh nghiệm của
con người trong hoạt động thực
tiễn....dẫn đến một môn học, một
khoa học.
3

Kinh nghiệm của một số
nước:
Trung Hoa cổ đại:
- Không biết cười thì đừng mở
cửa hàng kinh doanh
- Mua một, cho một
4

Kinh nghiệm của một số
nước:
Nhật Bản:
Năm 1650, một chuyên gia Nhật Bản
tên là Mitsui lập ra cửa hàng bách hoá đầu
tiên trên thế giới với phương châm như
sau:
+ Sẵn sàng chấp nhận trả lại tiền, đổi
lại hàng khi KH mua về không thích đem
trả lại, đổi lại.
+ Hãy sản xuất ra những sản phẩm mà
KH thích
5
+ Hãy bán cho KH những sản phẩm mà

Kinh nghiệm của một số
nước:
Hoa Kỳ:
Năm 1842, có một thanh niên nêu ra
quy tắc trong bán hàng như sau:
- Khách hàng rất thích được sờ
vào sản phẩm và họ chỉ mua khi nào
họ được sờ vào sản phẩm mà thôi.
- Vấn đề bày hàng: Cái gì cần bán
thì phải bày như thật.
6

Kinh nghiệm của một số
nước:
Hoa kỳ(tt):
- Đầu thế kỷ XX, một nhà kinh doanh nổi tiếng tên là Mc
Shall đã nêu lên triết lý sau:
“Khách hàng là luôn luôn hợp lý”
- Đầu những năm 60 của thế kỷ XX, Mc Donald’s đã phát
triển triết lý kinh doanh của Mc Shall thành một lời cam kết
với KH thể hiện qua 2 điều:
Điều 1: “Khách hàng luôn luôn đúng”
Điều 2: “Nếu khách hàng sai, hãy đọc lại điều 1
lần nữa”.
Bài giảng đầu tiên về marketing xuất hiện ở Hoa Kỳ vào
năm 1902 tại giảng đường Đại học tổng hợp Michigan. Sau
năm 1945 nó được truyền bá sang Tây Âu và Nhật Bản và
ngày nay marketing đã trở nên phổ biến trên toàn cầu.7

Lịch sử ra đời và phát triển
của
marketing
b.Nguyên nhân ra đời của
Marketing.
Để hiểu rõ hơn nguyên nhân ra đời
của marketing, chúng ta tìm hiểu hai
cơ chế vận hành của nền kinh tế.
-Cơ chế kế hoạch hoá tập trung
nghiêm ngặt từ trên xuống-Cơ chế 1;
- Cơ chế thị trường- Cơ chế 2
8

b.Nguyên nhân ra đời của
Marketing.
- Trong cơ chế 1, hàng hoá và dịch
vụ được bán trước khi nó được sản
xuất ra (đã có một kế hoạch tiêu
thụ sản phẩm kèm theo kế hoạch
sản xuất). Trong trường hợp này
người ta nói không có mâu thuẫn
giữa sản xuất và tiêu thụ, và vì vậy,
không cần đến marketing.Thị trường
ở đây là thị trường của người bán....
9

b.Nguyên nhân ra đời của
Marketing.
- Trong cơ chế 2, số phận của hàng hoá và dịch vụ - và từ
...
1
KHÓA T P HU N V MARKETING
CHO CÁC DN V A VÀ NH (SMEs)
Phạm Thành Thái –
NTU
Economics Faculty
SMEs - Tổng quan về Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SMEs - Tổng quan về Marketing - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
SMEs - Tổng quan về Marketing 9 10 641