Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ

Được đăng lên bởi Trà Đắng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Switch Nội trú 1

Switch Nội trú 2

16 port

8 port

70 m

70 m

Switch Trung tâm

Switch Hành
chánh 1

Switch Hành
chánh 2

16 port

16 port

30 m

70 m

Switch

Switch

Khu Khám bệnh

Cận lâm sàng

(24 port)

(16 port)

...
Switch Nội trú 1
16 port
Switch Nội trú 2
8 port
Switch Hành
chánh 1
16 port
Switch
Cận lâm sàng
(16 port)
Switch Trung tâm
Switch
Khu Khám bệnh
(24 port)
Switch Hành
chánh 2
16 port
70 m30 m
70 m
70 m
Sơ đồ - Người đăng: Trà Đắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Sơ đồ 9 10 986