Ktl-icon-tai-lieu

So sánh ngữ âm tiếng Kinh của làng Mú Thàu (Trung Quốc) với ngữ âm tiếng Việt

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 803 lần   |   Lượt tải: 0 lần
So sánh ngữ âm tiếng Kinh của làng Mú Thàu
(Trung Quốc) với ngữ âm tiếng Việt
Ngô Tiể u Phương
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Ngôn ngữ ho ̣c; Mã số: 60 22 01
Người hướng dẫn: GS.TS. Trầ n Trí Dõi
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Giới thiệu nguồn gốc dân tộc và tình hình nghiên cứu tiếng Kinh ở Trung
Quốc. Nghiên cứu miêu t ả ngữ âm tiếng Kinh làng Mú Thàu qua cách thức mô tả ,
thanh điê ̣u, phụ âm đầu, âm chính và âm cuố i . Từ đó so sánh đố i chiế u đưa ra n hững
điể m khác nhau và giố ng nhau v ề ngữ âm tiếng Kinh làng Mú Thàu với ngữ âm
tiếng Việt hiện nay.
Keywords. Ngôn ngữ học; Tiế ng Kinh; Tiếng Việt; Ngữ âm
Content
1. Lý do nghiên cứu
Chúng tôi viết đề tài này với ý nguyện là giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về tiếng
Kinh làng Mú Thàu (Trung Quốc) và mối liên hệ giữa tiếng nói nói chung và ngữ âm nói
riêng của người dân tộc Kinh ở Trung Quốc với ngữ âm tiếng Việt của người dân tộc Kinh ở
Việt Nam. Đó cũng là cách bày tỏ tình yêu của chúng tôi đối với dân tộc Kinh, với chuyên
ngành ngôn ngữ học của mình. Bởi vì tôi là một cô gái người Kinh Trung Quốc, ngay từ nhỏ
tôi đã từng được nghe các cụ già trong làng kể lại chuyện nguồn gốc của người Kinh và dạy
dỗ cho tôi nhiều kiến thức về văn hóa con người của dân tộc Kinh xưa nay. Tôi yêu văn hóa
con người của dân tộc Kinh. Vì thế, tôi đã trao con tim tò mò của mình cho việc học tập tiếng
Việt, ước mơ mình có ngày sẽ giành cơ hội tìm hiểu thêm, nghiên cứu thêm về lịch sử nguồn
gốc nhân văn của dân tộc Kinh Trung Quốc qua con đường tìm hiểu về văn hóa con người
của dân tộc Kinh Việt Nam. Người Kinh chúng tôi có câu là “Uống nước nhớ nguồn”, riêng
tôi cũng như tất cả mọi người dân tộc Kinh đều rất quan tâm đến lịch sử nguồn gốc của mình,
chúng tôi nhớ ơn dầy công vun đắp nên nền văn minh dân tộc của tổ tiên người Kinh. Trước
tôi cũng đã từng có rất nhiều anh chị em người Kinh đi trên con đường tìm hiểu nghiên cứu
về văn hóa, ngôn ngữ của dân tộc mình.
Như tất cả các anh chị em người Kinh Trung Quốc, chúng tôi đều biết được tổ tiên
của chúng tôi là người Kinh ở Việt Nam. Theo hương ước điều lệ của làng Vạn Vĩ được xây
dựng trong năm 1553 và những tài liệu lịch sử vẫn được bảo tồn lưu lại trong bảo tàng dân
tộc Kinh ở làng Vạn Vĩ cho thấy rằng tổ tiên của chúng tôi di chuyển từ những nơi ở Việt
Nam như Đồ Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, Móng Cái v.v... đến Trung Quốc từ năm
Hồng Thuật Tam Niên của vương triều nhà Hậu Lê Việt Nam, tức là Vũ Tông Chính Đức
...
So sánh ngữ âm tiếng Kinh của làng Mú Thàu (Trung Quốc) với ngữ âm tiếng Việt - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
So sánh ngữ âm tiếng Kinh của làng Mú Thàu (Trung Quốc) với ngữ âm tiếng Việt 9 10 263