Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay kiến thức thương mại điện tử

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ V.E.C
Địa chỉ: 82-84 Calmette, P.202, Quận 1, Tp.HCM
Tel: (08)-9143941 - Fax: (08)-8295063
Email: info@vecvn.com
  

SỔ TAY KIẾN THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TẠI SAO WEBSITE KHÔNG HIỆU QUẢ?
Biên soạn bởi:
Công ty TMĐT V.E.C ()

MỤC LỤC
Lời ngỏ
Phần 1: Website không mang lại hiệu quả cho Doanh nghiệp, tại sao?
1.1. Chất lượng website
1.2. Marketing
1.3. Hỗ trợ khách hàng
Phần 2: Khai thác hiệu quả của website
2.1. Awareness (được biết đến)
2.2. Stickiness (sức hấp dẫn)
2.3. Decision to buy (quyết định mua)
2.4. Convenience (tính tiện lợi)

S tay Ki n th c Thưng m i đi n t - T i sao Website không hi u qu ?
Biên so n b i Công ty TMĐT V.E.C ()

1

LỜI NGỎ
Đa số các doanh nghiệp đã có website thường than phiền rằng website không mang lại hiệu
quả nhưng mong muốn. Điều này là sự thật và có lý do của nó.
Nếu quý độc giả cũng đang có một website và thấy rằng website của mình không mang lại lợi
ích gì đáng kể hoặc không mang lại lợi ích như mong muốn, quyển sách điện tử này có thể
giúp quý độc giả kiểm tra lại nguyên do tại sao website lại kém hiệu quả, từ đó có giải pháp
khắc phục, để website phục vụ tốt nhất cho mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp mình.
Trân trọng,
V.E.C Co., Ltd.

PHẦN 1: TẠI SAO WEBSITE KHÔNG MANG LẠI HIỆU QUẢ CHO
DOANH NGHIỆP?
Để website mang lại hiệu quả thực sự, có 03 yếu tố phải thỏa mãn: chất lượng website,
marketing website, và chất lượng dịch vụ hỗ trợ người xem. Những website không hiệu quả,
nguyên do không nằm ngoài việc không đảm bảo ba yếu tố này.
1.1.
CHẤT LƯỢNG WEBSITE
Chất lượng website là yếu tố chính để giữ chân và tạo ấn tượng tốt cho người xem một khi họ
đã vào xem website của doanh nghiệp. Chất lượng website thông qua các yếu tố sau:
- Trình bày thiết kế, bố cục: trình bày trang nhã, ấn tượng, bố cục rõ ràng, đơn giản,
không bề bộn, không quá nhiều thông tin trên một trang...
- Thông tin: thông tin phải chính xác, đầy đủ, súc tích, được cập nhật thường xuyên.
Quan trọng hơn nữa là thông tin phải hữu dụng cho người xem.
- Tốc độ hiển thị: tốc độ hiển thị trang web phải nhanh, nếu không người xem sẽ chán
và bỏ qua, đặc biệt là ở Việt Nam tốc độ truy cập Internet bằng điện thoại rất chậm.
- Các chức năng tiện ích phục vụ người xem: website phải có các chức năng tiện ích
phục vụ người xem như form liên hệ, chức năng tìm kiếm, chức năng chọn hàng, đặt
hàng v.v... để tránh làm mất thời gian, gây phiền phức cho người xem....
S tay Kin thc Thưng mi đin t - Ti sao Website không hiu qu?
Biên son bi Công ty TMĐT V.E.C (www.vecvn.com)
1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ V.E.C
Địa chỉ: 82-84 Calmette, P.202, Quận 1, Tp.HCM
Tel: (08)-9143941 - Fax: (08)-8295063
Email:
info@vecvn.com
www.vecvn.com, www.vnmarketplace.net, www.toiyeudulich.com
SỔ TAY KIẾN THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
TẠI SAO WEBSITE KHÔNG HIỆU QUẢ?
Biên soạn bởi:
Công ty TMĐT V.E.C (
www.vecvn.com)
MỤC LỤC
Lời ngỏ
Phần 1: Website không mang lại hiệu quả cho Doanh nghiệp, tại sao?
1.1. Chất lượng website
1.2. Marketing
1.3. Hỗ trợ khách hàng
Phần 2: Khai thác hiệu quả của website
2.1. Awareness (được biết đến)
2.2. Stickiness (sức hấp dẫn)
2.3. Decision to buy (quyết định mua)
2.4. Convenience (tính tiện lợi)
Sổ tay kiến thức thương mại điện tử - Trang 2
Sổ tay kiến thức thương mại điện tử - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Sổ tay kiến thức thương mại điện tử 9 10 17