Ktl-icon-tai-lieu

SỔ TAY PHÓNG VIÊN TIN VÀ PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH - Neil Everton

Được đăng lên bởi thumilu
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 7549 lần   |   Lượt tải: 54 lần
NEIL EVERTON

SỔ TAY PHÓNG VIÊN
TIN VÀ PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH
Người dịch: Lê Phong
Hiệu đính: Trần Bình Minh

1

Quỹ Reuters xuất bản năm 1999

2

MỤC LỤC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Giới thiệu
Nghề làm báo
Khảo sát
Khảo sát hình ảnh
Thảo luận nội dung tin, bài
Thế nào là Câu Chuyện (tin, bài)?
Kết cấu
Ghi hình
Phương pháp ghi hình
Dựng
Phỏng vấn
Dẫn tại hiện trường
Kể chuyện bằng hình ảnh
Sử dụng âm thanh
Bắt đầu viết bài
Viết lời dẫn
Viết cô đọng
Công thức 20:20
Chủ động hay bị động?
Quảng cáo và Gợi mở
Hình cấy
Đồ họa
, bảng chữ
Viết theo hình
Sự hùng biện của im lặng
Văn phong
Tầm quan trọng của việc viết lại
Kết nối với khán giả
Hiệu đính
Cách đọc (lời) tin, bài
Đặc quyền của người viết
Công việc cần làm lúc rỗi rãi
Tác giả
Phụ lục

3

4

GIỚI THIỆU

Cuốn sách này được viết dựa trên cơ sở một loạt các lớp huấn luyện do Quỹ
Reuters, hãng Truyền hình Reuters, Hãng Phát thanh và Truyền tình Anh
BBC và Hãng Phát thanh và Truyền hình Canada CBC tiến hành.
Ngày nay, truyền hình đang phải đối mặt với những thách thức to lớn. Số
người xem thời sự giảm đi. Nhiều cuộc khảo sát cho thấy khán giả thiếu ý
thức ràng buộc vào nhiều vấn đề mà họ xem trong các chương trình thời sự.
Phóng viên thời sự than vãn thiếu kỹ năng nghề nghiệp; họ nói nhiều phỏng
vấn không có trọng tâm; bài viết cẩu thả; và ít coi trọng khả năng kể chuyện
của hình ảnh.
Cuốn sách này trình bày những kỹ năng cơ bản. Dựa trên những quan sát và
kinh nghiệm của một số nhà báo và giảng viên phát thanh, truyền hình tầm
cỡ ở châu Âu và Bắc Mỹ, sách này là cuốn hướng dẫn đơn giản giúp tạo
những thói quen tốt.
Tác giả George Leornard nói tất cả chúng ta đều là học trò trên con đường
tiến tới hoàn thiện - và chúng ta luôn là học trò. Không bao giờ muộn khi
nhìn lại những thói quen cũ (có lẽ là xấu).
Và để tạo những thói quen tốt mới.

5

NGHỀ LÀM BÁO

Một trong những vấn đề khó nhất là định nghĩa thế nào là câu chuyện (tin,
bài). Và là phóng viên, bạn cần phải biết điều này. Dưới đây là một vài suy
nghĩ từ khắp nơi trên thế giới:
- "Tin tức là quá trình làm thay đổi trong 1 thế giới đang thay đổi, tạo
nền nếp cho cuộc sống của nhân loại" (Julius Reuters)
- "Tin tức là lịch sử đúng như nó diễn ra. Thành cổ Pompeii bị phá
hủy là một tin, nhưng chúng ta bây giờ gọi nó là gì nhỉ?" (Arthur
Christiansen, cựu biên tập viên tờ London Daily Epxress).
- "Tin tức là nghệ thuật lừa gạt kẻ thù mà không làm thất vọng nhữ...
NEIL EVERTON
SỔ TAY PHÓNG VIÊN
TIN VÀ PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH
Người dch: Lê Phong
Hiu đính: Trn Bình Minh
1
SỔ TAY PHÓNG VIÊN TIN VÀ PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH - Neil Everton - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỔ TAY PHÓNG VIÊN TIN VÀ PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH - Neil Everton - Người đăng: thumilu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
SỔ TAY PHÓNG VIÊN TIN VÀ PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH - Neil Everton 9 10 398