Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay Sách tăng trưởng xanh

Được đăng lên bởi Long Nguyen
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SOÅ TAY

HAØNH TRANG KINH TEÁ XANH
Thông tin liên hệ:
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TRUYỀN THÔNG MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Số 556, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Điện Thoại: 04.2241.5275
Fax: 04.3872.7425
Website: 

Haø Noäi - 2012

MỤC LỤC
Kinh tế Xanh: Có vai trò của Bạn					

8

Những câu hỏi liên quan đến Kinh tế Xanh				
11
Kinh tế Xanh là gì?						12
Kinh tế Xanh được đo lường như thế nào?				
12
Tại sao Kinh tế Xanh lại đóng vai trò quan trọng trong Phát triển bền vững? 		
13
Kinh tế Xanh có thể giúp xóa đói giảm nghèo như thế nào? 			
15
Kinh tế Xanh và quan niệm về sản xuất bền vững và tiêu dùng bền vững có
liên quan đến nhau như thế nào? 					
16
Kinh tế Xanh có thể tạo ra việc làm như thế nào? 				
17
Kinh tế Xanh bảo vệ sự đa dạng sinh học như thế nào? 			
18
Kinh tế Xanh có thể đem lại điều gì cho các nước đang phát triển? 		
18
Liệu Kinh tế Xanh có dẫn đến chủ nghĩa bảo hộ hay không? 			
20
Chính phủ có thể làm gì để hỗ trợ cho việc chuyển đổi sang Kinh tế Xanh? 		
21
Hỗ trợ chuyển đổi sang một nền Kinh tế Xanh trên toàn cầu			
Mô hình hóa các kịch bản đầu tư vào Kinh tế Xanh toàn cầu 			
Các điều kiện cho phép hỗ trợ chuyển đổi sang nền Kinh tế Xanh toàn cầu		
Tài chính hỗ trợ chuyển đổi sang một nền Kinh tế Xanh toàn cầu		

23
24
26
29

Kinh tế Xanh: Những câu chuyện thành công trên thế giới			

32

Những câu chuyện thành công						35
Năng lượng tái tạo ở Trung Quốc					
36

4

Thuế tái tạo ở Kenya						39
Nông nghiệp hữu cơ ở Uganda					
41
Quy hoạch đô thị bền vững tại Brazil					
43
Cơ sở hạ tầng sinh thái ở nông thôn Ấn Độ				
45
Quản lý rừng tại Nepal						47
Dịch vụ sinh thái ở Ecuador						
48
Năng lượng mặt trời tại Tunisia					
50
Kinh nghiệm phát triển Kinh tế Xanh của một số quốc gia trên thế giới		

53

Tăng trưởng xanh: Kinh nghiệp của Hàn Quốc				

61

Những trở ngại về chính sách tăng trưởng xanh ở các quốc gia đang phát triển	

67

Hướng tới một nền Kinh tế Xanh: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam		
73
Cơ hội							74
Thách thức							75
Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam 				
76
Các định hướng, nhiệm vụ thực hiện Tăng trưởng xanh ở Việt Nam		
78
Tiềm năng phát triển Kinh tế Xanh ở Việt Nam				

80

Một số kinh nghiệm quốc tế về mua sắm xanh và đề xuất áp dụng cho Việt Nam	

86

Cuộc thi Hành trang Kinh tế Xanh: Nhiều giải pháp khả thi			

93

5

LỜI GIỚI THIỆU
Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) thì Kinh tế Xanh là nền kinh t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay Sách tăng trưởng xanh - Người đăng: Long Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Sổ tay Sách tăng trưởng xanh 9 10 765