Ktl-icon-tai-lieu

Soạn thảo hợp đồng giao nhận thầu xây dựng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 411 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Văn bản HĐKT lâ một loại tài liệu đặc biệt do các chủ thể của HĐKT tự xây dựng trên cơ sở những quy định của pháp luật nhà nư*ớc về HĐKT; văn bản này có giá trị pháp lý bắt buộc các bên phải có trách nhiệm thực hiện các điều khoản mà các bên đã thỏa thuận và ký kết trong HĐKT. Nhà nư*ớc thực hiện sự kiểm soát và bảo hộ quyền lợi cho các bên khi cần thiết và dựa trên cơ sở nội dung văn bản HĐKT đã ký kết.
Soạn thảo hợp đồng giao nhận thầu xây dựng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Soạn thảo hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 9 10 130