Ktl-icon-tai-lieu

Sống theo đúng mục đích

Được đăng lên bởi Binh Tieu
Số trang: 182 trang   |   Lượt xem: 3235 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Sống Theo Đúng Mục Đích – Rick Warren

RICK WARREN

S

ỐNG

THEO ĐÚNG
MỤC ĐÍCH

1

Sống Theo Đúng Mục Đích – Rick Warren

Giới Thiệu
TÔI CÓ MẶT TRÊN TRẦN GIAN NÀY ĐỂ LÀM GÌ?
"Kẻ nào tin cậy nơi của cãi mình sẽ bị xiêu ngã; Còn người công bình được xanh tươi như lá
cây."
(Châm Ngôn 11:28)
"Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va... Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm
rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn
hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt."
(Giê-rê-mi 17:7-8)
Một Hành Trình Có Mục Đích - Tận Dụng Tối Đa Cuốn Sách Này
Đây không chỉ đơn thuần là một cuốn sách; nó là một loạt bài học cho hành trình tâm linh trong 40
ngày nhằm giúp bạn khám phá lời đáp cho câu hỏi quan trọng nhất của cuộc sống: Tôi có mặt trên trần
gian để làm gì? Đến cuối cuộc hành trình này, bạn sẽ biết được mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc
đời bạn và sẽ hiểu được bức tranh lớn - mọi mảng nhỏ trong cuộc đời bạn ráp lại với nhau như thế nào.
Cách nhìn này sẽ giúp bạn bớt căng thẳng, đơn giản hoá các quyết định của bạn, khiến bạn thoả lòng
hơn, và, điều quan trọng nhất là chuẩn bị bạn cho cõi đời đời.
Bốn Mươi Ngày Tới
Ngày nay, thời gian sống trung bình của một đời người là 25,500 ngày. Đó là khoảng thời gian bạn sẽ
sống như một người bình thường. Bạn có nghĩ rằng biệt riêng 40 trong số từng ấy ngày để tìm hiểu về
điều Đức Chúa Trời muốn bạn làm trong những ngày còn lại là điều khôn ngoan không?
Kinh Thánh nói rõ rằng Đức Chúa Trời xem 40 ngày là một khoảng thời gian rất có ý nghĩa trên
phương diện tâm linh. Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời muốn chuẩn bị một ai đó để thực hiện các mục
đích của Ngài, Ngài dành ra 40 ngày:
•

Cuộc đời của Nô-ê được thay đổi sau 40 ngày mưa.

•

Môi-se được thay đổi sau 40 ngày ở trên Núi Si-nai.

•

Các thám tử thay đổi sau 40 ngày ở tại Đất Hứa.

•

Đa-vít được thay đổi bởi lời thách thức 40 ngày của Gô-li-át.

•

Ê-li được thay đổi khi Chúa cho ông 40 ngày mạnh khoẻ dù chỉ ăn uống rất đơn sơ.

•

Cả thành Ni-ni-ve được thay đổi khi Chúa cho họ 40 ngày để thay đổi.

•

Chúa Giê-su được ban thêm sức lực nhờ 40 ngày ở trong đồng vắng.

2

Sống Theo Đúng Mục Đích – Rick Warren
•

Các môn đồ được biến đổi trong khoảng thời gian 40 ngày ở với Chúa Giê-su sau khi Ngài phục
sinh.

40 ngày tới sẽ biến đổi cuộc đời bạn.
Cuốn sách này được chia ra làm 40 chương ngắn. Tôi đề nghị bạn chỉ đọc một chương mỗi ngày, để có
thời gian suy nghỉ và áp dụng cho cuộc đời bạn. Kinh Thánh chép rằng, "Đừng là...
Sống Theo Đúng Mục Đích – Rick Warren
RICK WARREN
S
ỐNG
THEO ĐÚNG
MỤC ĐÍCH
1
Sống theo đúng mục đích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sống theo đúng mục đích - Người đăng: Binh Tieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
182 Vietnamese
Sống theo đúng mục đích 9 10 276