Ktl-icon-tai-lieu

Sự bằng lòng với thành tựu là thách thức lớn nhất

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
“Sự bằng lòng với thành tựu là
thách thức lớn nhất”
“Chính sự bằng lòng với
những thành tựu đã đạt
được và triển vọng kinh tế
tích cực lại là thách thức
lớn nhất mà Việt Nam có
thể phải đối mặt”.
Đó là góc nhìn đáng suy nghĩ từ Báo cáo Năng lực cạnh
tranh Việt Nam 2010, do Học viện Năng lực cạnh tranh
Châu Á (Singapore) hợp tác với Viện Nghiên cứu và Quản
lý kinh tế Trung ương (CIEM) thực hiện dưới sự chỉ đạo
nội dung của GS. Michael Porter - chuyên gia uy tín trong
lĩnh vực cạnh tranh tới từ Trường kinh doanh Harvard được công bố ngày 30/11.
Phân tích cơ cấu kinh tế Việt Nam, các hạn chế của mô
hình tăng trưởng và kiến nghị các giải pháp, bản báo cáo

được thực hiện lần đầu tiên này cho thấy Việt Nam đang
cần những thay đổi căn bản để dẫn hướng nền kinh tế sang
một giai đoạn phát triển mới.
Dư địa tăng trưởng cao không còn nhiều
Đi từ những vấn đề căn bản nhất, Báo cáo Năng lực cạnh
tranh Việt Nam 2010 mở đầu bằng việc phân tích các yếu
tố cấu thành tăng trưởng dựa trên hàm sản xuất, bao gồm
vốn, lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP).
Kết quả nghiên cứu cho thấy, tăng trưởng của nền kinh tế
đang ngày càng phụ thuộc vào tăng vốn đầu tư, mà thiếu
lực đẩy từ nhân tố lao động và TFP, những nội lực tạo nên
sức cạnh tranh của nhiều nước phát triển và đang phát triển
khác.
Số liệu thống kê thời kỳ 2006-2010 chỉ ra rằng, tỷ lệ vốn
đầu tư toàn xã hội so với GDP luôn ở mức trên 40%, cao
hơn nhiều so với các nước công nghiệp mới có cùng giai
đoạn phát triển. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư lại chưa phát
huy rõ rệt đến đời sống kinh tế, xã hội.
Từ chính sự “bành trướng” của yếu tố vốn đầu tư, tỷ lệ
đóng góp vào tăng trưởng của lao động và TFP trong giai

đoạn 5-10 năm gần đây thấp hơn nhiều so với thời kỳ trước
khủng hoảng kinh tế khu vực 1997-1998.
Các phân tích về tăng trưởng năng suất, đo bằng bình quân
GDP trên số lao động, cũng cho kết quả tương tự. Theo báo
cáo, tăng trưởng năng suất trong giai đoạn vừa qua chủ yếu
do chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang công nghiệp
chế biến thâm dụng vốn.
Với 49% lao động tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp,
quá trình chuyển dịch này vẫn có thể tiếp tục trong vài năm
tới, tuy nhiên việc chuyển dịch này chỉ là từ khu vực năng
suất và thu nhập rất thấp sang khu vực chế tạo vẫn có năng
suất và tiền lương không cao.

“Mặc dù quá trình này đã phát huy tác dụng trong thời gian
qua và vẫn có thể phát huy tác dụng thêm một thời gian
nữa, nhưng dư địa còn lại không nhiều… Việt Nam sẽ bị
mắc tại mức phát triển hiện nay nếu khôn...
“S bằng lòng với thành tựu là
thách thc lớn nhất”
“Chính sự bằng lòng với
nhng thành tựu đã đạt
được và triển vọng kinh tế
tích cực lại là thách thức
lớn nhất mà Việt Nam
thể phải đối mặt”.
Đó là góc nhìn đáng suy nghĩ từ Báo cáo Năng lực cạnh
tranh Việt Nam 2010, do Hc viện Năng lực cạnh tranh
Châu Á (Singapore) hợp tác với Viện Nghiên cứu và Quản
kinh tế Trung ương (CIEM) thực hiện dưới sự chỉ đạo
ni dung của GS. Michael Porter - chuyên gia uy tín trong
lĩnh vực cạnh tranh tới từ Trường kinh doanh Harvard -
được công bố ngày 30/11.
Phân tích cơ cấu kinh tế Việt Nam, các hạn chế của mô
hình tăng trưởng và kiến nghị các giải pháp, bản báo cáo
Sự bằng lòng với thành tựu là thách thức lớn nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự bằng lòng với thành tựu là thách thức lớn nhất - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Sự bằng lòng với thành tựu là thách thức lớn nhất 9 10 562