Ktl-icon-tai-lieu

SỰ CHỦ ĐỘNG PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH THÔNG QUA VIỆC THAM GIA CÂU LẠC BỘ SEE, ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1571 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012

SỰ CHỦ ĐỘNG PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH
THÔNG QUA VIỆC THAM GIA CÂU LẠC BỘ SEE, ĐẠI HỌC KINH TẾ,
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
AUTONOMY IN THE IMPROVEMENT OF ENGLISH SPEAKING SKILL
VIA THE PARTICIPATION IN SEE CLUB – DANANG UNIVERSITY OF
ECONOMICS, THE UNIVERSITY OF DANANG
SVTH: Trương Thị Thu Ngân, Nguyễn Đỗ Hà Anh
Lớp: 08CNA05, 09 SPA02, Khoa tiếng Anh và tiếng Anh sư phạm
TÓM TẮT
Bài viết này nhằm nghiên cứu sự chủ động phát triển kĩ năng nói tiếng Anh của các thành viên câu
lạc bộ nói tiếng Anh SEE (Speaking English Easily) tại Đại học Kinh tế, thuộc Đại học Đà Nẵng. Qua đó,
người viết sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động và điều hành của câu lạc bộ này thông qua sự thường xuyên tham
gia các hình thức hoạt động khác nhau dưới sự điều hành của Câu lạc bộ, và mạnh dạn đề xuất những giải
pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ, với mục tiêu tăng cường kĩ năng nói tiếng Anh
của các bạn tham gia vào câu lạc bộ SEE.
ABSTRACT
This study is intended to investigate the autonomy in the improvement of English speaking ability of
SEE club’s members at Danang University of Economics, the University of Danang. More specifically,
our research aims at evaluating the effectiveness of SEE club’s activities and management via their
members’ frenquency and active participation in a variety of activities, and then, the authors will strongly
suggest some solutions to improve English speaking skills of members of SEE club.

1. Đặt vấn đề
1.1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
Nền giáo dục Việt Nam đang hướng đến việc lấy người học làm trọng tâm học tập
và giảng dạy. Do đó, đối với người học nói chung, và sinh viên đang ngồi trên ghế giảng
đường đại học nói riêng, sự tự giác và chủ động trong quá trình học tập là cần thiết, để có
thể đạt được những thành tích đáng kể. Ngoài ra, trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá
hiện nay, tiếng Anh được biết đến như là một công cụ hỗ trợ không thể thiếu được. Việc
biết và sử dụng tiếng Anh thành thạo giúp cho mọi người, ở mọi lứa tuổi, giao tiếp, và
làm việc hiệu quả với người bản xứ, cũng như những người đến từ các quốc gia nói tiếng
Anh khác. Chính vì thế, việc tự trau dồi khả năng tiếng Anh là một nhu cầu cấp thiết đối
với mỗi sinh viên. Xuất phát từ nhu cầu này, nhiều câu lạc bộ tiếng Anh do sinh viên
thành lập và quản lí lần lượt ra đời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong số các câu lạc
bộ hiện đang hoạt động: DEC (Danang English Club), B...
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012
SỰ CHỦ ĐỘNG PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH
THÔNG QUA VIỆC THAM GIA CÂU LẠC BỘ SEE, ĐẠI HỌC KINH TẾ,
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
AUTONOMY IN THE IMPROVEMENT OF ENGLISH SPEAKING SKILL
VIA THE PARTICIPATION IN SEE CLUB DANANG UNIVERSITY OF
ECONOMICS, THE UNIVERSITY OF DANANG
SVTH: Trương Thị Thu Ngân, Nguyễn Đỗ Hà Anh
Lớp: 08CNA05, 09 SPA02, Khoa tiếng Anh và tiếng Anh sư phạm
TÓM TẮT
Bài viết này nhằm nghiên cứu sự chủ động phát triển năng nói tiếng Anh của các thành viên câu
lạc bộ nói tiếng Anh SEE (Speaking English Easily) tại Đại học Kinh tế, thuộc Đại học Đà Nẵng. Qua đó,
người viết sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động và điều hành của câu lạc bộ này thông qua sự thường xuyên tham
gia các hình thức hoạt động khác nhau dưới sự điều hành của Câu lạc bộ, mạnh dạn đề xuất những giải
pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ, với mục tiêu tăng cường năng nói tiếng Anh
của các bạn tham gia vào câu lạc bộ SEE.
ABSTRACT
This study is intended to investigate the autonomy in the improvement of English speaking ability of
SEE club’s members at Danang University of Economics, the University of Danang. More specifically,
our research aims at evaluating the effectiveness of SEE club’s activities and management via their
members’ frenquency and active participation in a variety of activities, and then, the authors will strongly
suggest some solutions to improve English speaking skills of members of SEE club.
1. Đặt vấn đề
1.1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
Nền giáo dục Việt Nam đang hướng đến việc lấy người học làm trọng tâm học tập
giảng dạy. Do đó, đối với người học nói chung, sinh viên đang ngồi trên ghế giảng
đường đại học nói riêng, sự tự giác và chủ động trong quá trình học tập là cần thiết, để có
thể đạt được những thành tích đáng kể. Ngoài ra, trong xu thế hội nhập toàn cầu hoá
hiện nay, tiếng Anh được biết đến như một công cụ hỗ trợ không thể thiếu được. Việc
biết sử dụng tiếng Anh thành thạo giúp cho mọi người, mọi lứa tuổi, giao tiếp,
làm việc hiệu quả với người bản xứ, cũng như những người đến từ các quốc gia nói tiếng
Anh khác. Chính thế, việc tự trau dồi khả năng tiếng Anh một nhu cầu cấp thiết đối
với mỗi sinh viên. Xuất phát từ nhu cầu y, nhiều câu lạc bộ tiếng Anh do sinh viên
thành lập quản lí lần lượt ra đời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong số các câu lạc
bộ hiện đang hoạt động: DEC (Danang English Club), BKEC (Bách Khoa English Club),
Hugo, SEE (Speaking English Easily), một số câu lạc bộ không chính thức khác, SEE
nổi lên như một câu lạc bộ mạnh sức ảnh hưởng sâu rộng không chỉ đổi với sinh
viên trường Đại học Kinh tế, còn lan toả đến các bạn sinh viên đang theo học các
trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Vậy lý do nào khiến SEE phát triển mạnh, các
thành viên tự tin giao tiếp tiếng Anh, Đây vấn đề chúng tôi quan tâm, tập trung
nghiên cứu.
1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Bài nghiên cứu sẽ tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ sau:
SỰ CHỦ ĐỘNG PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH THÔNG QUA VIỆC THAM GIA CÂU LẠC BỘ SEE, ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - Trang 2
SỰ CHỦ ĐỘNG PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH THÔNG QUA VIỆC THAM GIA CÂU LẠC BỘ SEE, ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
SỰ CHỦ ĐỘNG PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH THÔNG QUA VIỆC THAM GIA CÂU LẠC BỘ SEE, ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 9 10 582