Ktl-icon-tai-lieu

Sự nguy hiểm của việc tự nhượng quyền

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sự nguy hiểm của việc tự nhượng quyền
Thành công của chương trình nhượng quyền cần đến
trợ giúp từ bên ngoài.

Tự bản chất, doanh nhân rất tự tin và tháo vát. Họ
thường khởi nghiệp không cần đến trợ giúp từ bên
ngoài. Vậy, tại sao họ lại không thể tự mình làm tất cả
khi bán thương hiệu?
Câu trả lời thật bất ngờ: Tất nhiên họ có thể làm như
vậy.
Nhưng vấn đề không phải doanh nhân CÓ THỂ tự
mình xây dựng chương trình cho công ty mua thương
hiệu hay không, mà họ có NÊN làm như vậy không.
Thời gian là vàng
Phát triển một chương trình franchise cần nhiều thời
gian và công sức vì có rất nhiều việc phải chuẩn bị:
nghiên cứu đối thủ, kế hoạch chiến lược rõ ràng,
phân tích tài chính chi tiết, hướng dẫn hoạt động,
chương trình đào tạo, video đào tạo, hệ thống lớp học

điện tử, kế hoạch tiếp thị, tập sách quảng cáo,
website, chiến lược bán hàng…
Các doanh nhân lớn thường đã có quá nhiều việc để
làm. Vậy nếu phải tự mình làm tất cả thì tìm đâu ra
thời gian?
Giả như có lực lượng nội bộ đáp ứng được các kỹ
năng trên thì họ hoặc phải cống hiến một lượng thời
gian cá nhân khổng lồ, hoặc phải mượn thời gian đó
từ đồng sự vốn cũng bận rộn không kém. Hơn nữa,
đó cũng mới chỉ là một phần thời gian và nỗ lực cho
chương trình franchise. Việc này trì hoãn đầu vào của
thị trường, và theo thời gian, có những cơ hội sẽ qua
đi mãi mãi.
Ngược lại, có thể tìm nguồn lực từ bên ngoài để đảm
nhận các công việc trên. Các công ty tư vấn và pháp
luật có sự hỗ trợ toàn thời gian về mặt này, vì đó là
công việc chính của họ. Và vì họ đã đi trên con
đường ấy nhiều lần, có nhiều nguồn lực chuyên môn,
nên những nhiệm vụ trên sẽ được hoàn tất nhanh
chóng.

Vì vậy, trong lúc bạn tập trung điều hành doanh
nghiệp thì những nhiệm vụ nặng nề trên được các
nhà tư vấn nhẹ nhàng gánh lấy để cửa hàng
franchise gia nhập thị trường nhanh hơn.
Chuyên môn cũng là vàng
“Tôi cũng vậy” không phải là chiến thuật, mà chỉ là
chiến bại. Mọi chương trình franchise đều phải độc
đáo, duy nhất. Sản phẩm, khách hàng, giá cả phải
khác. Khối lượng đơn vị, người bán, lương bổng, kế
hoạch phát triển và mô hình franchise cũng phải khác
đối

thủ.

Những lỗi nhỏ đều phải trả giá rất lớn. Doanh nghiệp
nhượng quyền tính phí phải trả định kỳ cho hệ thống
thấp hơn 1% cũng đủ tạo ra sự khác biệt giữa thành
công và thất bại. Hãy nhớ, trong franchise, mọi thứ
đều được kết hợp bởi thời gian và sự phát triển.
Những doanh nhân luôn sẵn sàng và quyết định
nhanh như chớp thường không đồng ý dành cả tuần
để phân tích trước khi ra quyết địn...
Sự nguy hiểm của việc tự nhượng quyền
Thành công của chương trình nhượng quyền cần đến
trợ giúp từ bên ngoài.
Tự bản chất, doanh nhân rất tự tin và tháo vát. H
thường khởi nghiệp không cần đến trợ giúp từ bên
ngoài. Vậy, tại sao họ lại không thể tự mình làm tất cả
khi bán thương hiệu?
Câu trlời thật bất ngờ: Tất nhiên hcó thlàm như
vậy.
Nhưng vấn đề không phải doanh nhân THỂ tự
mình xây dựng chương trình cho công ty mua thương
hiu hay không, mà họ có NÊN làm như vậy không.
Thời gian là vàng
Phát triển một chương trình franchise cần nhiều thời
gian ng sức vì rt nhiều việc phải chuẩn bị:
nghiên cứu đối thủ, kế hoạch chiến lược rõ ràng,
phân tích tài chính chi tiết, hướng dẫn hoạt động,
chương trình đào tạo, video đào tạo, hệ thống lớp học
Sự nguy hiểm của việc tự nhượng quyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự nguy hiểm của việc tự nhượng quyền - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sự nguy hiểm của việc tự nhượng quyền 9 10 802