Ktl-icon-tai-lieu

Sự tác động của chính sách khoa học và công nghệ đối với hoạt động chuyển giao công nghệ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sự tác động của chính sách khoa học và công
nghệ đối với hoạt động chuyển giao công nghệ
trong các doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Đức Chính
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Khoa học Quản lý
Chuyên ngành: Quản lý khoa học và công nghệ; Mã số: 60.34.72
Người hướng dẫn: TS. Trần Văn Hải
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày cơ sở lý luận về chính sách; chính sách khoa học và công nghệ
(KH&CN); chuyển giao công nghệ. Nghiên cứu những tác động dương tính và tác động
ngoại biên dương tính của chính sách KH&CN đến hoạt động chuyển giao công nghệ
trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tìm hiểu những tác động âm tính và
tác động qua lại của chính sách KH&CN đến hoạt động chuyển giao công nghệ trong
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Keywords. Chính sách khoa học công nghệ; Chuyển giao công nghệ; Doanh Nghiệp;
Bắc Ninh

Content.
1. Lý do nghiên cứu
Bắc Ninh là một tỉnh giáp phía bắc Hà Nội, đang có tốc độ phát triển công
nghiệp và thương mại mạnh với tổng số doanh nghiệp khoảng trên 4.000 và tổng vốn
điều lệ đã đăng ký là trên 20.000 tỷ đồng.
Trong những năm qua, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã có
những bước phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu, quy mô, lĩnh
vực hoạt động của doanh nghiệp chuyển biến phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh
tranh và tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh
Bắc Ninh đã có những đóng góp quan trọng vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao và
ổn định, góp phần tích cực vào việc giải quyết công ăn, việc làm, tham gia giảm nghèo
và thực hiện các chính sách xã hội khác.
Năm 2011 cộng đồng doanh nghiệp chịu tác động do những khó khăn chung của
nền kinh tế thế giới và trong nước nhưng số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn

1

không ngừng được tăng lên. Tính đến thời điểm 30/9/2011, Tỉnh đã có thêm 717 doanh
nghiệp trong nước bằng 96% số doanh nghiệp thành lập mới của cả năm 2010.
Về doanh nghiệp FDI: Tính đến nay, tỉnh Bắc Ninh có 325 đơn vị FDI trong đó
308 doanh nghiệp FDI và 17 chi nhánh, văn phòng đại diện còn hoạt động với tổng vốn
đăng ký 3.386,4 triệu USD. Tính riêng 9 tháng đầu năm 2011, Bắc Ninh đã thành lập
mới cho 43 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 179,19
triệu USD.
Để có thể hoạt động hiệu quả, các doanh nghiệp cần phải sử dụng công nghệ tiên
tiến để sản xuất hàng hóa đáp ứng yêu cầ...
1
oa h 

tron



; 60.34.72
N : TS. 

Abstract. 





Keywords. ; ; ;

Content.
1. Lý do nghiên cứu
                
ngh  
20.000 
 









Sự tác động của chính sách khoa học và công nghệ đối với hoạt động chuyển giao công nghệ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự tác động của chính sách khoa học và công nghệ đối với hoạt động chuyển giao công nghệ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Sự tác động của chính sách khoa học và công nghệ đối với hoạt động chuyển giao công nghệ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 9 10 932