Ktl-icon-tai-lieu

Sự tình cờ trong công cuộc phát minh dầu gội đầu

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỰ TÌNH CỜ TRONG CÔNG CUỘC
PHÁT MINH DẦU GỘI ĐẦU
Đầu những năm 1980 của thời kỳ bao cấp, những người con gái thường buộc
túm mái tóc ngắn và thô bằng dây thun mềm hoặc sang hơn là cái cặp tóc bằng
nhựa cứng và các chị cùng thời đó mới chỉ biết đến xà bông thơm, chứ nước hoa
thì vô cùng hiếm, và quá ư xa xỉ...
Xà bông thơm dạo đó còn được dùng để gội đầu, vì thế những mái tóc vốn đã
ngắn và khô vì đạp xe trời nắng, lại càng cứng và dễ gãy hơn khi không được
chăm sóc và cũng không hề có bất kỳ loại kem dưỡng hay mỹ phẩm nào như bây
giờ. Dầu gội đầu chỉ xuất hiện từ thập kỷ đổi mới và dần phổ biến từ những
năm đầu 1990, khi đó, những mái tóc bắt đầu êm hơn, và dần trở nên mượt và
thơm hơn, nhờ có dầu xả và hương liệu.
Kể từ năm 1997, thông tin về nước hoa và mỹ phẩm ùa vào cùng với sự mở
mang của Internet, trên đường phố ngày càng nhiều những cô gái chạy xe Cup 50
thả mái tóc dài bay theo gió, hương thơm của dầu xả dần được thay bởi mỹ
phẩm và nước hoa...
Ở các nước xung quanh, đây cũng là thời của những mái tóc dài mượt mà, thơm
dịu và đầy nữ tính, dường như quá trình tóc cuốn gọn và uốn ngắn những năm
1970 đã kết thúc - một giai đoạn phụ nữ để tóc khô, ép cứng thể hiện sự năng
động và cá tính trong tương quan so sánh với đàn ông, rằng phái nữ cũng khỏe,
mạnh, gọn, và bình đẳng y như nam giới vậy.
Ngày nay thực tế đa dạng hơn trước, nếu để ý thì thấy giới nữ dường như chia
thành ba nhóm: những người chững tuổi thường uốn tóc ngắn gọn ; nhóm các cô
dân văn phòng và đi làm hàng ngày, là đối tượng quan tâm tới mái tóc và tiêu thụ
các sản phẩm dưỡng tóc, mỹ phẩm, nước hoa nhiều nhất, và cũng (dường như)
nữ tính nhất; cuối cùng là nhóm nữ trẻ với những mái đầu đủ màu sắc đến sặc
sỡ thật vui mắt.
Tập đoàn “B & C” của Mỹ có nhiều sản phẩm chủ lực về thuốc gội đầu và bảo
vệ tóc. Trong lĩnh vực sản phẩm này họ lại luôn đụng đầu với hãng S. của Nhật.
Hãng này luôn có thuốc gội đầu và bảo vệ tóc nổi tiếng thế giới và chiếm tỷ
trọng thị phần khá cao. Năm 1990, hai loại sản phẩm nước gội đầu sạch gàu và
nước gội đầu lưỡng dụng của B & C đã giảm mức tiêu thụ, đòi hỏi phải đưa ra
thị trường loại sản phẩm mới. Công ty của Nhật cũng thấy người tiêu dùng đã
không còn hứng thú với nước gội đầu vàng và nước gội đầu bạc hà của họ nên
cũng tìm cách tạo ra sản phẩm mới. Cả hai hãng đều phát hiện ra tác dụng

dưỡng tóc của vitamin B5 và cùng tiến hành nghiên cứu nước gội đầu bảo vệ tóc
có chứa vitamin B5. Hai bên đều biết đối phương cũng đang cố gắng đưa ra sản
phẩm mới như mình n...
S TÌNH C TRONG CÔNG CU C
PHÁT MINH D U G I Đ U
Đ u nh ng năm 1980 c a th i kỳ bao c p, nh ng ng i con gái th ng bu c ườ ườ
m mái tóc ng nthô b ng dây thun m m ho c sang h n là cái c p tóc b ng ơ
nh a c ng và các ch cùng th i đó m i ch bi t đ n ng th m, ch n c hoa ế ế ơ ướ
thì cùng hi m, quá xa x ... ế ư
ng th m d o đó còn đ c dùng đ g i đ u, vì th nh ng mái tóc v n đãơ ượ ế
ng n khô vì đ p xe tr i n ng, l i càng c ng và d gãy h n khi không đ c ơ ượ
chăm sóc và cũng không h có b t kỳ lo i kem d ng hay m ph m nào nh y ưỡ ư
gi . D u g i đ u ch xu t hi n t th p k đ i m i d n ph bi n t nh ng ế
năm đ u 1990, khi đó, nh ng mái tóc b t đ u êm h n, d n tr n m t và ơ ượ
th m h n, nh có d u x và h ng li u.ơ ơ ươ
K t năm 1997, thông tin v n c hoa m ph m ùa vào cùng v i s m ướ
mang c a Internet, trên đ ng ph ngày ng nhi u nh ng cô gái ch y xe Cup 50 ườ
th i tóci bay theo gió, h ng th m c a d u x d n đ c thay b i m ươ ơ ượ
ph m n c hoa... ướ
c n c xung quanh, đây cũng là th i c a nh ng i tóc dài m t mà, th m ướ ượ ơ
d u và đ y n tính, d ng nh quá trình tóc cu n g n và u n ng n nh ng năm ườ ư
1970 đã k t thúc - m t giai đo n ph n đ tóc khô, ép c ng th hi n s năngế
đ ng và cá tính trong t ng quan so sánh v i đàn ông, r ng phái n cũng kh e, ươ
m nh, g n, bình đ ng y nh nam gi i v y. ư
Ngày nay th c t đa d ng h n tr c, n u đ ý thì th y gi i n d ng nh chia ế ơ ướ ế ườ ư
thành ba nhóm: nh ng ng i ch ng tu i th ng u n tóc ng n g n ; nhómc cô ườ ư
n văn phòng và đi làm hàng ny, là đ i t ng quan tâm t i i tóc tiêu th ượ
c s n ph m d ng tóc, m ph m, n c hoa nhi u nh t, và cũng (d ng nh ) ưỡ ướ ườ ư
n tính nh t; cu i cùng nhóm n tr v i nh ng mái đ u đ màu s c đ n s c ế
s th t vui m t.
T p đoàn “B & C” c a M nhi u s n ph m ch l c v thu c g i đ u và b o
v c. Trong lĩnh v c s n ph m này h l i luôn đ ng đ u v i hãng S. c a Nh t.
ng này luôn có thu c g i đ ub o v tóc n i ti ng th gi i và chi m t ế ế ế
tr ng th ph n khá cao. Năm 1990, hai lo i s n ph m n c g i đ u s ch gàu và ướ
n c g i đ u l ng d ng c a B & C đã gi m m c tiêu th , đòi h i ph i đ a raướ ư ư
th tr ng lo i s n ph m m i.ng ty c a Nh t cũng th y ng i tiêu dùng đã ườ ư
khôngn h ng thú v i n c g i đ u vàng n c g i đ u b c hà c a h nên ướ ướ
cũng tìm cách t o ra s n ph m m i. C hai hãng đ u phát hi n ra tác d ng
Sự tình cờ trong công cuộc phát minh dầu gội đầu - Trang 2
Sự tình cờ trong công cuộc phát minh dầu gội đầu - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sự tình cờ trong công cuộc phát minh dầu gội đầu 9 10 78