Ktl-icon-tai-lieu

Survey Research on e-Learning in Asian Countries - Fiscal Year 2002

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Survey Research on e-Learning
in Asian Countries - Fiscal Year 2002
(Country Specific Report - Vietnam)

- Table of Contents 1. Market: Market Trends of e-Learning..........................................................................................1
1.1 Status of IT Promotion (Centered on the Internet).................................................................1
1.1.1 Outline of the Internet .....................................................................................................1
1.1.2 Outline of ISP .................................................................................................................1
1.2 Status of Education and Training System..............................................................................2
1.2.1 Higher Education ............................................................................................................2
1.2.2 Vocational Education ......................................................................................................3
1.3 IT Human Resources Required.............................................................................................4
1.3.1 Outline of IT Human Resources .....................................................................................4
1.3.2 Outline of IT Human Resource Education ......................................................................4
1.4 E-Learning Market Trends.....................................................................................................4
2. Technology: Trends of e-Learning System (Synchronous & Asynchronous)...............................5
2.1 Hanoi University of Technology (HUT) ..................................................................................5
2.1.1 Overview ........................................................................................................................5
2.2 Project Name: The Distance Education project.....................................................................5
2.2.1 Overview ........................................................................................................................5
2.3 Project Name: Vietnam Human Resource Development Project ..........................................5
2.3.1 Overview ........................................................................................................................6
2.4 Service Name: MeetingPlaza................................................................................
Survey Research on e-Learning
in Asian Countries - Fiscal Year 2002
(Country Specific Report - Vietnam)
Survey Research on e-Learning in Asian Countries - Fiscal Year 2002 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Survey Research on e-Learning in Asian Countries - Fiscal Year 2002 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Survey Research on e-Learning in Asian Countries - Fiscal Year 2002 9 10 818