Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên (Nghiên cứu tại trường đại học Sài Gòn)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1778 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Tác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng
giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng
viên (Nghiên cứu tại trường đại học Sài Gòn)
Lê Chi Lan
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dẫn: PGS. TS Phạm Văn Quyết
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục: Tình hình nghiên cứu
trong và ngoài nước; Một số khái niệm cơ bản; Một số vấn đề lý luận liên quan đến
biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục và phương pháp giảng dạy. Nghiên cứu thực
trạng thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục và phương pháp giảng dạy
của giảng viên tại trường Đại học Sài Gòn. Phân tích và đánh giá tác động của các biện
pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên.
Keywords: Chất lượng giáo dục; Phương pháp giảng dạy; Giảng viên; Giáo dục đại
học
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong xu thế hội nhập và phát triển, ngành giáo dục luôn được quan tâm hàng đầu, nhất
là chất lượng giáo dục đại học (GDĐH). Để từng bước phát triển GDĐH theo chuẩn quốc tế,
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11
năm 2007 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại
học. Trong thời gian qua, một số trường đã tiến hành xây dựng hệ thống chất lượng đảm bảo
chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) và trong năm 2009 theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào
tạo (GD&ĐT) 100% trường đại học, cao đẳng trong cả nước phải thực hiện công tác tự đánh
giá.”.
Hiện nay có nhiều khảo sát, bài báo, sách và các học giả nghiên cứu các biện pháp
ĐBCLGD tại Việt Nam và yêu cầu bức thiết thay đổi nhanh chóng cách đào tạo và đổi mới
phương pháp giảng dạy (PPGD). Chủ đề năm học 2009 – 2010 là “Đổi mới quản lý, nâng cao chất
lượng và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội”.
Các trường đại học nói chung và trường Đại học Sài Gòn nói riêng đã tiến hành các
biện pháp ĐBCLGD. Trường Đại học Sài Gòn được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trường
Cao đẳng Sư phạm và được mang tên Trường Đại học Sài Gòn từ năm 2007. Trong những năm

đầu thành lập trường tiến hành biện pháp ĐBCLGD nhờ bộ phận Thanh tra của Trường biện
pháp chủ yếu là kiểm soát chất lượng. Sau đó Trường thành lập bộ phận chuyên trách Phòng
Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD) chuyên theo dõi các công tác đảm
bảo chất lượng cho Nhà trường. Hiện nay, theo quy định của Bộ GD&ĐT các trường đại học
chuyển dần sang việc đào tạo theo học chế tín chỉ, đây là h...



Chi Lan
Vim bo chng giáo dc
 ngành: 

 2011
Abstract: 
 




Keywords:  ; ; ;  

Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

) 
-
 
 
) v
 
giá
              
              
PPGD) 
.
 Sài G

C  
Tác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên (Nghiên cứu tại trường đại học Sài Gòn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên (Nghiên cứu tại trường đại học Sài Gòn) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên (Nghiên cứu tại trường đại học Sài Gòn) 9 10 354