Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của truyền thông tới nhận thức và hành vi của người dân về phòng chống tai nạn thương tích và sơ cấp cứu tại cộng đồng (nghiên cứu trường hợp thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1127 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tác động của truyền thông tới nhận thức và
hành vi của người dân về phòng chống tai nạn
thương tích và sơ cấp cứu tại cộng đồng
(nghiên cứu trường hợp thành phố Nha Trang,
tỉnh Khánh Hòa
Vũ Ngọc Hoa
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Xã hội học
Chuyên ngành: Xã hội học ; Mã số: 60.31.30
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu các phương thức truyền thông Phòng chống tai nạn thương
tích (PCTNTT) và Sơ cấp cứu (SCC) được sử dụng để tác động và thay đổi nhận
thức, hành vi của người dân tại cộng đồng theo định hướng đưa ra. Tìm hiểu những
thay đổi trong nhận thức của người dân về PCTNTT và SCC tại cộng đồng, so sánh
nhận thức của người dân trước và sau truyền thông. Đưa ra những hoạt động truyền
thông, phương thức truyền thông tác động hiệu quả đến việc thay đổi nhận thức của
người dân về PCTNTT và SCC tại cộng đồng.
Keywords. Xã hội học; Truyền thông; Tai nạn thương tích; Hành vi con người

Content.
Tai nạn thương tích ở Việt Nam là một vấn đề nghiêm trọng, hầu hết xảy ra ở
tuổi vị thành niên và độ tuổi lao động, gây tác hại rất lớn cho cá nhân, gia đình và
toàn xã hội. Vì vậy, cần thiết phải giảm thiểu tai nạn thương tích và các tác hại của
nó. Việc tăng cường nhận thức và hành vi của mỗi người dân có tầm quan trọng đặc
biệt và con đường hữu hiệu nhất để thực hiện mục tiêu trên là sử dụng tích cực, hiệu
quả các phương thức truyền thông.
Trong các nguyên nhân gây tai nạn thương tích cũng như việc phòng tránh, nguyên
nhân chính vẫn là tâm lý, ý thức chủ quan chưa coi trọng vấn đề. Vì vậy, điểm mấu
chốt của hoạt động truyền thông là thay đổi nhận thức, hành vi thiếu an toàn của
người dân đồng thời tăng cường hiểu biết của người dân về các biện pháp phòng
tránh, sơ cấp cứu kịp thời, khắc phục hậu quả sau tai nạn để hình thành nên một ý
thức, một thói quen về an toàn cho người dân và cộng đồng.
Khảo sát, so sánh kết quả tác động của truyền thông qua số liệu trước khi được
truyền thông và sau khi được truyền thông cho thấy tác động tích cực của truyền
thông đối với nhận thức và hành vi của người dân đối với vấn đề PCTNTT và SCC.

Nhận thức về TNTT, cách phòng tránh và SCC sau truyền thông đều có chỉ số cao, ý
thức của người dân về PCTNTT và kiến thức, khả năng thực hiện sơ cấp cứu cho nạn
nhân đều được nâng cao.
Mỗi phương thức truyền thông như truyền hình, đài, báo, loa phường, bảng tin
phường, qua truyền thông viên … đều có tác dụng tích cực đến nhận thức và hành vi
của người dân, có những ưu thế...
Tác động của truyền thông tới nhận thức và
hành vi của người dân về phòng chống tai nạn
thương tích và sơ cấp cứu tại cộng đồng
(nghiên cứu trường hợp thành phố Nha Trang,
tỉnh Khánh Hòa
Vũ Ngọc Hoa
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Xã hội học
Chuyên ngành: Xã hội học ; Mã số: 60.31.30
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Hoa
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu các phương thức truyền thông Phòng chống tai nạn thương
tích (PCTNTT) cấp cứu (SCC) được sử dụng để tác động thay đổi nhận
thức, hành vi của người dân tại cộng đồng theo định hướng đưa ra. Tìm hiểu những
thay đổi trong nhận thức của người dân về PCTNTT SCC tại cộng đồng, so sánh
nhận thức của người dân trước sau truyền thông. Đưa ra những hoạt động truyền
thông, phương thức truyền thông tác động hiệu quả đến việc thay đổi nhận thức của
người dân về PCTNTT và SCC tại cộng đồng.
Keywords. Xã hội học; Truyền thông; Tai nạn thương tích; nh vi con người
Content.
Tai nạn thương tích Việt Nam một vấn đnghiêm trọng, hầu hết xảy ra
tuổi vị thành niên độ tuổi lao động, gây tác hại rất lớn cho nhân, gia đình
toàn hội. vậy, cần thiết phải giảm thiểu tai nạn thương tích các tác hại của
nó. Việc tăng cường nhận thức hành vi của mỗi người dân tầm quan trọng đặc
biệt con đường hữu hiệu nhất để thực hiện mục tiêu trên sử dụng tích cực, hiệu
quả các phương thức truyền thông.
Trong các nguyên nhân gây tai nạn thương tích cũng như việc phòng tránh, nguyên
nhân chính vẫn tâm lý, ý thức chủ quan chưa coi trọng vấn đề. vậy, điểm mấu
chốt của hoạt động truyền thông thay đổi nhận thức, hành vi thiếu an toàn của
người dân đồng thời tăng cường hiểu biết của người dân về các biện pháp phòng
tránh, cấp cứu kịp thời, khắc phục hậu qusau tai nạn để hình thành nên một ý
thức, một thói quen về an toàn cho người dân và cộng đồng.
Khảo sát, so sánh kết quả tác động của truyền thông qua số liệu trước khi được
truyền thông sau khi được truyền thông cho thấy tác động tích cực của truyền
thông đối với nhận thức hành vi của người dân đối với vấn đề PCTNTT SCC.
Tác động của truyền thông tới nhận thức và hành vi của người dân về phòng chống tai nạn thương tích và sơ cấp cứu tại cộng đồng (nghiên cứu trường hợp thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Trang 2
Tác động của truyền thông tới nhận thức và hành vi của người dân về phòng chống tai nạn thương tích và sơ cấp cứu tại cộng đồng (nghiên cứu trường hợp thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tác động của truyền thông tới nhận thức và hành vi của người dân về phòng chống tai nạn thương tích và sơ cấp cứu tại cộng đồng (nghiên cứu trường hợp thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 9 10 668