Ktl-icon-tai-lieu

tài chính công

Được đăng lên bởi thuytinhien
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1689 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Lớp: KS8-TC63A
Họ và tên:Nguyễn Hồng Ngọc
Môn: Tài chính công
Câu hỏi:
Câu 1:
Hãy phân tích trường hợp 1 người hút thuốc và phân tích phúc lợi xã hội tối đa
(ngoại ứng tiêu dùng tiêu cực)
Câu 2 :
Giả sử 1 ngành sản xuất cạnh tranh có phương trình đường cung và đường cầu
như sau:
(S) : Q= 200 + 10P
(D) : Q= 450 - 40P
Biết chi phí ngoại ứng biên của ngành là 1$/1 sản phẩm.
Yêu cầu :
1. Xác định mức sản lượng cân bằng.
2. Khi có ngoại ứng tiêu cực, tính mức sản lượng hiệu quả xã hội.
3. Tính mức tổn thất phúc lợi xã hội.
4. Nếu Chính phủ sử dụng thuế bằng với MEC thì Chính phủ thu được bao
nhiêu tiền?
BÀI LÀM
Câu 1 :
Giả sử một người hút thuốc lá thải ra không khí 1 lượng khói thuốc gây nên ngoại
ứng tiêu cực đối với những người xung quanh (ngoại ứng tiêu cực do tiêu dung gây
ra).
Giả sử trên hệ trục tọa độ với trục tung là lợi ích XH biên, chi phí XH biên và mức
giá. Còn trục hoành là mức sản lượng thuốc. Giả định trong trường hợp ngoại ứng tiêu
cực, người ta coi mức cầu hàng hóa (ký hiệu là D) chính là lợi ích XH biên.
Gọi mức cung về thuốc lá (ký hiệu S) chính là mức chi phí cá nhân biên của người
hút thuốc (ký hiệu MPC) đây là chi phí tăng thêm mà người hút thuốc phải bỏ ra để
tiêu dùng thêm 1 đơn vị hàng hóa.
1

Khi đó MSC = MPC + MEC, do chi phí tăng nên đường PMC sẽ dịch chuyển về
phía bên trái 1 lượng bằng MEC.
Điểm cân bằng khi chưa có ngoại ứng tiêu cực là điểm E o(Po,Qo). Sau khi có ngoại
ứng tiêu cực thì điểm cân bằng mới chính là điểm B(P 1,Q1) đó chính là điểm hiệu quả
vì tại B có MSC = MSB.
Do có ngoại ứng tiêu cực nên mức sản lượng giảm từ Q o -> Q1 nên XH đã mất
đi 1 lượng phúc lợi được gọi là tổn thất phúc lợi XH ròng chính là phần diện tích của
tam giác BGEo
S∆ BGEo

= ½ GEo * QoQ1

= ½ MEC * (Qo – Q1)
Giá, lợi ích, chi phí

Sản lượng

Câu 2:
1.

Khi mức sản lượng cân bằng, ta có :
(S)

=

(D)

 200 + 10P = 450 – 40P



50P = 250
P = 5 => Q = 250

Điểm cân bằng E (5 , 250)
2.

Khi có ngoại ứng tiêu cực, ta có công thức :

MSC = MPC + MEC
Trong đó : MSC là chi phí xã hội biên
MPC là chi phí cá nhân biên của doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất thêm
hàng hóa chính là đường cung hàng hóa
2

MEC là chi phí ngoại ứng biên của ngành
MSC = 200 + 10P + 1 = 201 + 10P
Mức sản lượng hiệu quả xã hội sẽ cân bằng khi

MSC = MSB

201 + 10P = 450 – 40P



50P = 249
P = 4.98 => Q = 250.8

Điểm cân bằng mới B(4.98, 250.8). Như vậy, khi có ngoại ứng tiêu cực thì
đường cung sẽ dịch chuyển về phía bên phải. Thể hiện bằng đố t...
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Lớp: KS8-TC63A
Họ và tên:Nguyễn Hồng Ngọc
Môn: Tài chính công
Câu hỏi:
Câu 1:
Hãy phân tích trường hợp 1 người hút thuốc và phân tích phúc lợi hội tối đa
(ngoại ứng tiêu dùng tiêu cực)
Câu 2 :
Giả s1 ngành sản xuất cạnh tranh phương trình đường cung đường cầu
như sau:
(S) : Q= 200 + 10P
(D) : Q= 450 - 40P
Biết chi phí ngoại ứng biên của ngành là 1$/1 sản phẩm.
Yêu cầu :
1. Xác định mức sản lượng cân bằng.
2. Khi có ngoại ứng tiêu cực, tính mức sản lượng hiệu quả xã hội.
3. Tính mức tổn thất phúc lợi xã hội.
4. Nếu Chính phủ sử dụng thuế bằng với MEC thì Chính phủ thu được bao
nhiêu tiền?
BÀI LÀM
Câu 1 :
Giả sử một người hút thuốc thải ra không khí 1 lượng khói thuốc gây nên ngoại
ứng tiêu cực đối với những người xung quanh (ngoại ứng tiêu cực do tiêu dung gây
ra).
Giả sử trên hệ trục tọa độ với trục tung là lợi ích XH biên, chi phí XH biên và mức
giá. Còn trục hoành là mức sản lượng thuốc. Giả định trong trường hợp ngoại ứng tiêu
cực, người ta coi mức cầu hàng hóa (ký hiệu là D) chính là lợi ích XH biên.
Gọi mức cung về thuốc lá (ký hiệu S) chính là mức chi phí cá nhân biên của người
hút thuốc (ký hiệu MPC) đây chi phí tăng thêm mà người hút thuốc phải bỏ ra đ
tiêu dùng thêm 1 đơn vị hàng hóa.
1
tài chính công - Trang 2
tài chính công - Người đăng: thuytinhien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tài chính công 9 10 904