Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính doanh nghiệp bậc Cao đẳng kế toán

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài chính doanh nghiệp” bậc Cao đẳng kế toán
Lời nói đầu
Tài chính doanh nghiệp là một trong những công cụ quản lý kinh tế tài chính


quan trọng có vai trò tích cực trong quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động


kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.


Trong những năm qua cùng với sự thay đổi của nền kinh tế thị trường theo định


hướng XHCN, nhiều chính sách tài chính đã thay đổi cho phù hợp với cơ chế quản


lý kinh tế hiện hành. Để phục vụ cho quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu


của giáo viên, học sinh, sinh viên ngành kinh tế, tác giả biên soạn quyển sách: “Bài


tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp”.


“Bài tập và huớng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp” được biên soạn phù


hợp với chếđộ Quản lý tài chính của Nhà nước mới ban hành như: Quyết định


206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy


định về chếđộ trích và sử dụng khấu hao tài sản cốđịnh trong Công ty Nhà nước;


Công ty cổ phần Nhà nước , Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày huớng dẫn Nghị


định 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc ban


hành quy chế quản lý tài chính trong doanh nghiệp Nhà nuớc; Công ty cổ phần Nhà


nước , Thông tư 32/2007/TT - BTC ngày 09 tháng 04 năm 2007 Hướng dẫn thi


hành Nghịđịnh 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về sửa đổi, bổ


sung Luật thuế GTGT; Thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007


hướng dẫn Nghịđịnh 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ


về hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp v.v .


Nội dung quyển sách bao gồm 4 phần được sắp xếp theo chương trình của Giáo


trình “Tài chính doanh nghiệp” bậc Cao đẳng kế toán. Trong mỗi phần gồm có:


Tóm tắt nội dung cơ bản, bài tập, hướng dẫn giải một số bài tập tiêu biểu và đáp số.


Trong quá trình biên soạn tác giảđã cố gắng trình bày thật đơn giản dễ hiểu, gắn


với Chếđộ quản lý tài chính mới ban hành. Quyển sách đã được đồng nghiệp trong


Khoa và Hội đồng khoa học Nhà trường đóng góp ý kiến và chỉnh sửa. Tác giả rất


mong nhận được sựđóng góp ý kiến chân tình của các độc giả.


Tác giả xin chân thành cảm ơn.


Tuy Hoà, tháng 8 năm 2008
Tài chính doanh nghiệp bậc Cao đẳng kế toán - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tài chính doanh nghiệp bậc Cao đẳng kế toán 9 10 897