Ktl-icon-tai-lieu

tài chính quốc tế

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

TÀI LIỆU

130 câu trắc nghiệm môn
Tài chính quốc tế
(có đáp án)
NGUYỄN VĂN LINH

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
1. Thị trường ngoại hối là nơi nào ?
a. Diễn ra hoạt động mua bán cổ phần và trái phiếu ghi ngoại tệ
b. Giao dịch mua bán công cụ ghi ngoại tệ
c. Giao dịch mua bán kim loại quý
d. Diễn ra việc mua bán các đồng tiền khác nhau
2. Tại thời điểm t, 1 EUR = 1.3 USD , 1 GBP = 1.7 USD. Thì giá
EUR / GBP sẽ là :
a. 0.76
b. 0.765
c. 1.3077
d. 0.7647
3. Giả sử tại thời điểm t, tỷ giá thị trường : 1 EUR = 1 USD , 1 GBP
= 1.5 USD
của ngân hàng : 2 EUR = 1 GBP , 1.5
EUR = 1 GBP . Vậy chi phí giao dịch = 0 nhà đầu tư có USD, anh
ta sẽ khai thác cơ hội = cách nào :
a. Mua GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD, dùng bảng mua EUR với
giá :
1 GBP = 2 EUR sau đó bán EUR với giá 1 EUR
= 1 USD
b. Mua EUR với giá 1 EUR = 1 USD, chuyển đổi EUR sang GBP
với giá 1 GBP = 2 EUR sau đó mua đôla với giá 1 GBP = 1.5
USD
c. Bán GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD sau đó chuyển đổi USD
sang EUR sau đó bán EUR với giá 2 EUR = 1 GBP
d. Anh ta đánh giá không có cơ hội
4. Tỷ giá niêm yết gián tiếp cho biết gì ?
a. Bao nhiêu đơn vị tiền tệ bạn phải có để đổi lấy 1 USD
b. 1 đơn vị ngoại tệ trị giá bao nhiêu USD
c. Bao nhiêu đơn vị ngoại tệ cần có để lấy 1 đơn vị nội tệ
d. Bao nhiêu đơn vị nội tệ bạn cần để đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ
5. Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR / USD = 1.3272. Tỷ giá kỳ hạn 3
thàng : EUR /USD= 1.2728. Nếu tỷ giá giao ngay 3 tháng tới EUR
/USD = 1.15. Nếu bạn có 100.000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ ?
a. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn USD
b. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR
c. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR
d. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn USD
6. Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR / USD = 1.3272. Tỷ giá kỳ hạn 3
tháng EUR / USD = 1.2728. Nếu bạn kỳ vọng tỷ giá giao ngay

trong 3 tháng tới EUR / USD = 1.15. Giả sử bạn có 1000 EUR
trong 3 tháng tới bạn sẽ ?
a. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR, nếu dự đoán của bạn đúng
bạn sẽ lãi : 12380 USD
b. Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR. Nếu dự đoán đúng bạn
sẽ tạo : 12280 USD
c. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR, nếu dự đoán của bạn
đúng bạn sẽ lãi : 12380 USD
d. Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR nếu dự đoán của bạn đúng
bạn sẽ lãi : 12380 USD
7. Yết giá giao ngay của hợp đồng EUR là EUR /USD = 1.1236/42
vậy % chênh lệch giá mua bán là :
a. 0.45%
b. 0.12%
c. 0.013%
d. 0.053%
8. Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết : GDP /USD = 1.6727
/ 30. Mua ở ngân hàng A với tỷ giá 1.6730. Giả sử tại...
TRƯỜNG ĐẠI HC PHƯƠNG ĐÔNG
KHOA KINH T - QUN TR KINH DOANH
TÀI LIU
130 câu trc nghim môn
Tài chính quc tế
(có đáp án)
NGUYN VĂN LINH
tài chính quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài chính quốc tế - Người đăng: Nguyễn Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
tài chính quốc tế 9 10 879