Ktl-icon-tai-lieu

Tái định cư và sự thay đổi đời sống của nhóm Đan Lai (Thổ) ở vườn Quốc gia Pù Mát

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1791 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tái định cư và sự thay đổi đời sống của nhóm
Đan Lai (Thổ) ở vườn Quốc gia Pù Mát
Bùi Minh Thuận
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Dân tộc học; Mã số: 60 22 70
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Sỹ Giáo
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Khẳng định những nét cơ bản trong đời sống kinh tế, văn hoá và xã hội
trước và sau khi thực hiện quá trình di dân tái định cư (TĐC) của người Đan Lai trên
địa bàn xã Môn Sơn. Làm rõ sự thay đổi trong phương thức mưu sinh và đời sống văn
hoá - xã hội của nhóm Đan Lai trong quá trình TĐC. Chỉ ra những điều bất cập cần
khắc phục nhằm ổn định và cải thiện đời sống cho đồng bào TĐC Đan Lai nói riêng và
đồng bào TĐC nói chung, góp phần vào công tác bảo tồn và PTBV cộng đồng người
Đan Lai cũng như bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên (TNTN) ở vườn quốc gia (VQG) Pù
Mát.
Keywords: Dân tộc học; Người Thổ; Tái định cư; Vườn quốc gia Pù mát
Content
MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, vấn đề môi trường ngày càng trở nên bức xúc trong đời sống của con người.
Cùng với sự gia tăng kinh tế ở các quốc gia, diện tích rừng tự nhiên trên thế giới ngày càng bị
giảm mạnh, đặc biệt là diện tích các khu rừng nhiệt đới. Từ năm 1962, Việt Nam đã xây dựng
một hệ thống các khu rừng đặc dụng nhằm bảo tồn tính đa dạng của các hệ sinh thái. Mặc dầu
vậy, các khu rừng này vẫn tiếp tục bị tàn phá. Một trong các nguyên nhân chủ yếu là do
những người dân sống trong và quanh các khu rừng, phần lớn là người dân tộc thiểu số, có
đời sống kinh tế khó khăn, thường xuyên khai thác các sản phẩm của rừng. Thêm vào đó, là
tập quán du canh du cư (DCDC) đốt nương làm rẫy.
Để bảo vệ được tài nguyên rừng, ở một số VQG đang tiến hành thực hiện di dân tái
định cư (TĐC) để ổn định đời sống và phát triển sản xuất cho người dân như VQG Ba Bể có

450 hộ, VQG Mũi Cà Mau có 310 hộ, VQG Bù Gia Mập với 217 hộ và VQG Cát Tiên có 78
hộ…
VQG Pù Mát là khu rừng đặc dụng ở phía Tây tỉnh Nghệ An có vai trò quan trọng
trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường ở Bắc Trung Bộ và Việt Nam. Cũng
như hàng loạt các KBT khác ở Việt Nam VQG Pù Mát đang gặp phải những vấn đề nan giải
đe doạ đến sự tồn tại của nó. Khu vực vùng đệm của VQG Pù Mát có một số lượng lớn dân
cư sinh sống, chủ yếu là các dân tộc Kinh, Thái, Hmông… Đặc biệt trong vùng lõi có 169 hộ
với 956 nhân khẩu (số liệu của UBND huyện Con Cuông, tháng 9/2001) người Đan Lai sống
trong tình trạng vô cùng khó khăn. Đời sống chủ yếu phụ thuộc vào việc khai thác các nguồn
lợi của rừng [93, tr.2].
Trư...
Tái định cư và sự thay đổi đời sống của nhóm
Đan Lai (Thổ) ở vườn Quốc gia Pù Mát
Bùi Minh Thuận
Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: n tộc học; số: 60 22 70
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Sỹ Giáo
m bảo vệ: 2010
Abstract: Khẳng định những nét cơ bản trong đời sống kinh tế, văn hoá xã hội
trước và sau khi thực hiện quá trình di n i đnh (TĐC) của người Đan Lai trên
địa bàn xã Môn Sơn. Làm rõ sự thay đổi trong phương thức mưu sinh và đời sống văn
hoá - hội của nhóm Đan Lai trong quá trình TĐC. Chỉ ra những điu bất cập cần
khắc phục nhằmn đnh và cải thiện đời sống cho đồng bào TĐC Đan Lai nói riêng và
đồng bào TĐC i chung, p phần vào ng tác bảo tồn và PTBV cộng đồng người
Đan Lai cũng như bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên (TNTN) ở vườn quốc gia (VQG) Pù
Mát.
Keywords: Dân tộc học; Người Th; Tái đnh cư; Vườn quốc giamát
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, vấn đề môi trường ny càng trở nên bức xúc trong đời sống của con người.
Cùng với sự gia tăng kinh tế ở các quốc gia, diện tích rừng tự nhiên trên thế giới ngày càng bị
giảm mạnh, đặc biệt là diện tích các khu rừng nhiệt đới. Từ năm 1962, Việt Nam đã xây dựng
một hệ thống các khu rừng đặc dụng nhằm bảo tồn tính đa dạng của các hệ sinh thái. Mặc dầu
vậy, các khu rừng này vẫn tiếp tục bị tàn phá. Một trong các nguyên nhân ch yếu là do
những người dân sống trong và quanh các khu rừng, phần lớn người dân tộc thiểu số, có
đời sống kinh tế kkhăn, thường xuyên khai thác các sản phẩm của rừng. Tm vào đó, là
tập quán du canh du cư (DCDC) đốt nương làm rẫy.
Để bo vệ được tài nguyên rừng, một sVQG đang tiến hành thực hiện di dân tái
định (TĐC) để ổn đnh đời sống và phát triển sản xuất cho người n như VQG Ba Bể
Tái định cư và sự thay đổi đời sống của nhóm Đan Lai (Thổ) ở vườn Quốc gia Pù Mát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tái định cư và sự thay đổi đời sống của nhóm Đan Lai (Thổ) ở vườn Quốc gia Pù Mát - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tái định cư và sự thay đổi đời sống của nhóm Đan Lai (Thổ) ở vườn Quốc gia Pù Mát 9 10 595