Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu bảo vệ nhà

Được đăng lên bởi TuấnTự TinTiêu TiềnTỷ
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 812 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảo vệ khỏi ngã xô và đập
1. về thang bộ và đường
dố c
Phải có cầu thang bộ,
bậc thang hoặc đường
dốc đảm bảo an toàn
cho người đi lại giữa
các sàn, nền cao độ
chênh nhau từ 380mm
trở lên(khoảng 2 bậc
thang)

• Chiều cao tối đa bậc thang 180mm và rộng tối
đa 280mm. Chỉ có 1 số trường hợp đặc biệt có
thể thay đổi.

Đối với cầu thang xoắn

• Đối với thang có bản bậc vát

2. Lan can
Phải có lan can hoặc
vật chắn đủ khả năng
ngăn người đi lại
không bị ngã tại các
sàn nền có cao độ
chênh nhau từ 2 bậc
thang (hoặc 380mm
nếu không có bậc
thang) trở lên và ở các
vị trí như thang
bộ,đường dốc,giếng
trời,tầng hầm…

3. Cửa mở
Không va vào người khi trượt hoặc mở về
phía trước.
Không nhốt người bên trong khi cửa và
cổng đóng mở bằng động cơ.

4. Chiều cao thông thủy
• Chiều cao thông thuỷ đối với các cầu
thang bộ và lối đi ít nhất là 2m. Cách xác
định chiều cao thông thuỷ được thể hiện
ở

5. Đường dốc
Độ dốc lớn nhất của đường dốc không vượt quá
1:12 đối với công trình công cộng( nhà chung cư
có thể làm 1:10)

...
B o v kh i ngã xô và đ p
1. v thang b và đ ng ườ
d c
Ph i có c u thang b ,
b c thang ho c đ ng ườ
d c đ m b o an toàn
cho ng i đi l i gi a ườ
các sàn, n n cao đ
chênh nhau t 380mm
tr lên(kho ng 2 b c
thang)
tài liệu bảo vệ nhà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu bảo vệ nhà - Người đăng: TuấnTự TinTiêu TiềnTỷ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
tài liệu bảo vệ nhà 9 10 32