Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu: Công tác xã hội gia đình

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 950 lần   |   Lượt tải: 5 lần
NỘI DUNG

PHẦN MỘT: GIỚI THIỆU CHUNG

CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM HÔN NHÂN

Bài 1: Hàm nghĩa của hôn nhân

Hôn nhân và gia đình là hiện tượng xã hội cổ xưa nhất, phổ biến nhất xuất hiện cùng với sự hình thành xã hội loài người. Với đa số các xã hội, gia đình lấy hôn nhân làm cơ sở, vì vậy, hôn nhân và gia đình là hai khái niệm liên quan chặt chẽ với nhau. Muốn tìm hiểu gia đình, trước hết phải tìm hiểu về hôn nhân.

Với các thời đại khác nhau, các nền khoa học khác nhau, sự lí giải và quan niệm về hôn nhân cũng có sự khác nhau. Ở Trung Quốc cổ đại, ý nghĩa của hôn nhân chủ yếu là chỉ quan hệ thân thuộc. “Thích thân” – Nhĩ nhã: “Tế chi phụ vi nhân, phụ chi phụ vi hôn ( .) phụ chi phụ mẫu, tế chi phụ mẫu, tương vị vi hôn nhân”. Hiểu theo cách này thì hôn nhân trên thực tế chính là “thân gia”. “Hôn nghĩa” – Lễ kí viết: “Hôn lễ giả, tương hợp nhị tính chi hảo, thượng dĩ sự tông miếu, nhi hạ dĩ kế hậu thế dã”. Định nghĩa hôn nhân mang tính kinh điển này chỉ rõ giá trị chủ yếu của hôn nhân truyền thống gồm: Một là, thông qua liên hôn kết hợp ưu thế của hai gia tộc lớn nhằm mở rộng đồng minh thân tộc; Hai là, để tiếp tục hương khói thờ cũng tổ tiên; Ba là, kế thừa huyết thống gia tộc, kế tục tổ tông. Vì vậy có thể nói, giá trị mà hôn nhân truyền thống nhấn mạnh là sự phát triển, mở rộng gia tộc do hôn nhân đem lại. Từ đó có thể thấy, Trung Quốc cổ đại nhấn mạnh ý nghĩa xã hội của hôn nhân đối với một gia đình hoặc gia tộc, mà không coi trọng ý nghĩa của hôn nhân đối với bản thân hai bên kết hôn.

Xét từ góc độ nhân loại học, từ phạm vi nghiên cứu văn hoá của nhân loại học, các nhà nhân loại học đã có gắng đưa tất cả các chế độ hôn nhân trên thế giới vào định nghĩa hôn nhân, chứa đựng nội dung rất rộng. Như nhà nhân loại học Willian Stephen cho rằng hôn nhân là: (1) Sự kết hợp tình dục hợp pháp trong xã hội; (2) Bắt đầu từ sự tuyên truyền công cộng; (3) Mang tiềm năng tư tưởng chung nào đó.(1) Nhà nhân loại học Trung Quốc Đồng Ân Chính thì cho rằng nội dung của hôn nhân “là sự kết hợp về tình dục và kinh tế giữa hai hoặc từ hai nam nữ trở lên mà được xã hội công nhận, khiến con cháu được sinh ra một cách hợp pháp hoá, đồng thời xác định quyền lợi và nghĩa vụ lẫn nhau giữa chồng và vợ”(2). Trong xã hội hiện đại, hôn nhân cũng có thể là sự kết hợp giữa những người đồng tính (giống nhau về giới tự nhiên, khác nhau về giới xã hội), một số nước phương Tây (như Hà Lan) đã hợp pháp hoá hôn nhân giữa những người đồng tính.
Tài liệu: Công tác xã hội gia đình - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tài liệu: Công tác xã hội gia đình 9 10 609