Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Hành Vi Tổ Chức - Thái Trí Dũng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 889 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TS. Thái Trí Dũng (4 chương)

1. Giới thiệu về Hành vi tổ chức
2. Những cơ sở của hành vi cá nhân
3. Cơ sở hành vi nhóm
4. Truyền thông và giao tiếp trong tổ chức
Tài liệu Hành Vi Tổ Chức - Thái Trí Dũng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tài liệu Hành Vi Tổ Chức - Thái Trí Dũng 9 10 421