Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn học tập Quản trị chi phí

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 170 trang   |   Lượt xem: 5469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

QUẢN TRỊ CHI PHÍ

Th.S NG. THỊ PHƯƠNG LOAN

Biên soạn 
 
 

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

QUẢN TRỊ CHI PHÍ
Biên soạn: Th.S NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2

BÀI GIỚI THIỆU

Chào mừng các bạn đến với chương trình đào tạo từ xa của
Đại học Mở Bán công TP. Hồ Chí Minh
Các bạn thân mến, người ta thường hiểu rằng: chi phí chỉ xuất hiện
khi có một hoạt động giao dịch nào đó xảy ra, chẳng hạn như mua
nguyên vật liệu cho sản xuất. Tuy nhiên, chi phí lại chính là kết quả của
các quyết định quản trị nhằm đáp ứng những yêu cầu kinh doanh, trong
đó vai trò của nhà quản trị chi phí là xác định, đo lường, thu thập, phân
tích và báo cáo các thông tin về những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành
công của một doanh nghiệp. Đó là các yếu tố: chi phí, doanh thu, lợi
nhuận. Bên cạnh đó nhà quản trị chi phí cũng thực hiện việc phân tích
các thông tin phi chi phí như phát triển sản phẩm mới, chất lượng sản
phẩm, độ thỏa mãn của khách hàng đối với sản phẩm. Như vậy, quản trị
chi phí bao gồm các công việc của kế toán chi phí, của quản trị tài
chính, đồng thời thông qua phân tích các thông tin này để tìm kiếm cơ
hội kinh doanh, hình thành các quyết định đúng đắn, xây dựng chiến
lược sản xuất kinh doanh thích hợp. Đó chính là nội dung chủ yếu của
môn học Quản Trị Chi Phí
Để có thể hiểu được các vấn đề trong môn học này, người học cần
có những kiến thức cơ bản về: kế toán đại cương, kế toán quản trị, dự
báo kinh tế để có thể thực hiện các bài tính toán.
Thông qua nội dung của môn học, người học sẽ biết được những
việc phải làm của nhà quản trị chi phí trong doanh nghiệp, các phương
pháp tính toán và đánh giá chi phí, từ đó ra quyết định cho phù hợp,
không bỏ lỡ cơ hội và đạt được mục tiêu trong chiến lược sản xuất
kinh doanh, trước mắt cũng như lâu dài.

3

Người học có thể tham khảo thêm ở một số tài liệu như: kế toán
quản trị, kế toán chi phí, quản trị tài chính, quản trị chi phí (bản tiếng
Anh, NXB McGraw-Hill, 1999), quản trị chi phí (bản tiếng Anh, NXB
McGraw-Hill, 2000).
MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
Môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay đang ngày
càng được mở rộng. Trong chiều hướng đó, các doanh nghiệp thành
công đã có những đáp ứng kịp thời không chỉ nhờ việc thay đổi quy
trình sản xuất mà còn nhờ thay đổi cung cách quản trị. Kinh doanh
hiện nay chú trọng đến việc cải tiến và sự thỏa mãn của khách hàng
đối với sản phẩm. Điều này đòi hỏi nhà quản trị chi phí phải định ra
một chiến lược kinh doanh hợp l...
1
T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
I
I
H
H
C
C
M
M
T
T
P
P
.
.
H
H
C
C
M
M
Th.S NG. TH PHƯƠNG LOAN
Biên son
Q
UN TR
CHI PHÍ
Tài liệu hướng dẫn học tập Quản trị chi phí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn học tập Quản trị chi phí - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
170 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn học tập Quản trị chi phí 9 10 435