Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu kiểm toán toàn tập

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Tài liệu bao gồm:
Tính trọng yếu trong kiểm toán
Phòng tránh gian lận sai sót
Đánh giá rủi ro kiểm toán và kiểm soát nội bộ
bằng chứng kiểm toán
báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chánh
Các nghị định, quyết định, thông tư mới nhất của chính phủ về kiểm toán
Tài liệu kiểm toán toàn tập - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tài liệu kiểm toán toàn tập 9 10 739