Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn Chuyển giao công nghệ quốc tế

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đây là 1 tài liệu rất hay về Sở hữu trí tuệ, được dịch từ 1 tài liệu nước ngoài:

CURRICULUM ON INTELLECTUAL PROPERTY
Professor Michael Blakeney
Queen Mary Intellectual Property Research Institute
University of London
Tài liệu môn Chuyển giao công nghệ quốc tế - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tài liệu môn Chuyển giao công nghệ quốc tế 9 10 958