Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu proe

Được đăng lên bởi Ninh Thái
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 2244 lần   |   Lượt tải: 8 lần
THỰC HÀNH CAD/CAM
TS. Trần ðức Tăng
Khoa Hàng không-Vũ trụ, Học viện KTQS
ðT: 0973 991486; Email: tranductang@yahoo.com

Mục tiêu
Trang bị cho học viên những kỹ năng tạo lập các bản vẽ 3D, các
mô hình lắp ghép, các bản vẽ kỹ thuật.
Trang bị cho học viên những công cụ tạo lập các mô hình hình học
trong môi trường Pro/Engineer
Giúp học viên nắm ñược quy trình thiết kế có sử dụng các phần
mềm thiết kế có trợ giúp của máy tính (CAD)
Nắm ñược các mô ñun, các ứng dụng của phần mềm Pro/Engineer
Nắm ñược trình tự thiết kế các mô hình hình học trong các hệ
thống CAD.
Lập trình gia công (CAM) cho chi tiết bằng phần mềm Pro/Engineer

© 2009 Dr. Tran Duc Tang – Military Technical Academy

2

1

Giới thiệu, hướng dẫn cài ñặt Pro/Engineer,
môi trường làm việc của Pro/Engineer

1.1 Giới thiệu về phần mềm Pro/ENGINEER
Pro/ENGINEER là sản phẩm phần mềm của hãng Parametric
Technology Corporation (PTC) – Mỹ.
Pro/ENGINEER là phần mềm thiết kế 3D, cung cấp các giải pháp
3D CAD/CAM/CAE cho người thiết kế sản phẩm với tất cả các kỹ
thuật thiết kế theo tham số (Parametric Design), và thiết kế hướng
ñối tượng (Feature Base Design)
Pro/ENGINEER ñược dùng trong thiết kế cơ khí, ô tô, khuôn mẫu,
hàng không, kim loại tấm,…
Pro/MECHANICA cho phép mô phỏng ñộng học, kiển nghiệm ứng
suất, chuyển vị, biến dạng,...
Cho phép tạo các chương trình gia công trên máy CNC, mô phỏng
và kiểm tra ñường chạy dao,…

© 2009 Dr. Tran Duc Tang – Military Technical Academy

4

2

1.2 Hướng dẫn cài ñặt phần mềm ProE
Yêu cầu về cấu hình máy tính:
- Hệ ñiều hành Windows (XP, Vista), hoặc UNIX
- RAM: Tối thiểu 256 MB (nên: 1GB RAM hoặc cao hơn)
- CPU: Tối thiểu 500 MHz (nên: 2.4 GHz hoặc cao hơn)
- Ổ cứng còn trống 2 – 2.5 GB
- Các thiết bị khác: Card màn hình, chuột, màn hình, bàn phím, ổ
DVD hoặc CD-ROM
- Internet Explorer, Adobe Acrobat
- Màn hình: ñộ phân giải 1280x1024 hoặc cao hơn
Hướng dẫn quá trình cài ñặt:

© 2009 Dr. Tran Duc Tang – Military Technical Academy

5

Các module của phần mềm Pro/ENGINEER
Pro/ENGINEER bao gồm rất nhiều modules khác nhau, ví dụ:
Pro/ENGINEER
– Integrated, parametric 3D CAD/CAM/CAE software.

Pro/ENGINEER Plastic Advisor
– Simulates plastic-filling process for injection-molded parts.

Pro/ENGINEER Complete Machining
– A full solution for creating all types of programs for CNC machines used in
production environments.

Pro/ENGINEER Complete Mold Design
– Core, cavity and moldbase design capabilities – all in one package.

Pro/ENGINEER Advanced Rendering
– Quickly create h...
1
THC HÀNH CAD/CAM
TS. Trn ðức Tăng
Khoa Hàng không-Vũ tr, Hc vin KTQS
ðT: 0973 991486; Email: tranductang@yahoo.com
2
© 2009 Dr. Tran Duc Tang – Military Technical Academy
Mc tiêu
Trang bcho hc viên nhng kỹ năng tạo lp các bn v3D, các
mô hình lp ghép, các bn vkthut.
Trang bcho hc viên nhng công cto lp các mô hình hình hc
trong môi trường Pro/Engineer
Giúp hc viên nm ñược quy trình thiết kế có sdng các phn
mm thiết kế có trgiúp ca máy tính (CAD)
Nm ñược các mô ñun, các ng dng ca phn mm Pro/Engineer
Nm ñược trình tthiết kế các mô hình hình hc trong các h
thng CAD.
Lp trình gia công (CAM) cho chi tiết bng phn mm Pro/Engineer
tài liệu proe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu proe - Người đăng: Ninh Thái
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
tài liệu proe 9 10 655