Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu về vi phạm hành chính

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. MỞ ĐẦU
Vi phạm hành chính cũng như mọi vi phạm pháp luật khác đều là những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội , xâm hại đến những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ . Có thể thấy hiện nay những vấn đề vi phạm hành chính về đất đai , về bảo vệ môi trường , các loại thuế đang là vấn đề cấp thiết, tuy chưa đến mức nguy hiểm là tội phạm nhưng nó đang diễn ra ở khắp mọi nơi, hàng ngày, hàng giờ, không những gây khó khăn cho quản lý nhà nước , mà còn là nguyên nhân của những tranh chấp, mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ nhân dân và xã hội; nhiều khi chuyển hoá thành vụ việc hình sự, thành điểm nóng, thậm chí trở thành vấn đề chính trị. Về mặt thực tiễn, do chủ quan, coi thường những vi phạm nhỏ nên công tác quản lí nhà nước ở địa phương xử lý không kiên quyết,còn buông lỏng , thiếu nghiêm minh và chưa kịp thời dẫn đến tình trạng coi thường pháp luật, vi phạm ngày càng tràn lan, khó kiểm soát, gây bức xức trong nhân dân. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu về vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đời sống góp phần lập lại trật tự kỷ cương, phòng, chống vi phạm, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai thực sự có ý nghĩa cấp bách cả về lý luận cũng như thực tiễn đặt ra và cũng xuất phát từ những yêu cầu bức xúc về lý luận và thực tiễn nêu trên. nhóm tôi lựa chọn đề tài "Vi phạm hành chính " để nghiên cứu, nhằm góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về những vi phạm hành chính ,bảo vệ trật tự , an ninh xã hội , đảm bảo cho quá trình đổi mới đất nước được thành công
Tài liệu về vi phạm hành chính - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tài liệu về vi phạm hành chính 9 10 598