Ktl-icon-tai-lieu

Tai nạn giao thông

Được đăng lên bởi hanglt01
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tai nạn giao thông năm 2012: Tiêu tan 2 tỉ USD
Cụ thể, cả nước xảy ra 36.376 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.838 người, bị thương 38.060 người. So với cùng kỳ
năm 2011, giảm 7.446 vụ (16,99%), giảm 1.614 người chết (14,09%), giảm 9.529 người bị thương (20,02%). Có 40
tỉnh, thành phố giảm trên 10% số người chết và tai nạn giao thông; 10 tỉnh, thành phố có số người chết vì tai nạn
giao thông giảm từ 5-dưới 10%; có 11 tỉnh, thành phố có số người chết vì tai nạn giao thông giảm từ 1 đến dưới 5%,
trong đó có tỉnh Bình Dương; 02 tỉnh có số người chết vì tai nạn giao thông tăng là Bắc Kạn, Đồng Nai; có 24 tỉnh,
thành giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương và 04 tỉnh giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số
người chết và số người bị thương trên 30%: Vĩnh Phúc, Cần Thơ, Kiên Giang, Hà Tĩnh;

Theo con số thống kê từ các cơ quan chức năng, số người tử vong do TNGT ở Việt Nam trong
10 năm qua là hơn 120.000 người. Tức là mỗi năm có tới 12.000 người chết, tương đương với
mỗi ngày có hơn 30 người đột ngột và vĩnh viễn từ bỏ cuộc sống trong khi đi lại trên khắp các
nẻo đường của đất nước chúng ta.
Và con số này chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại. Nhẩm tính và so sánh với số nạn nhân của một
vụ máy bay rơi khoảng từ 200 đến 300 người/vụ, thì tức là tại Việt Nam cứ mỗi năm chúng ta có
khoảng 40 vụ rơi máy bay.

...
Tai nạn giao thông năm 2012: Tiêu tan 2 tỉ USD
Cụ thể, cả nước xảy ra 36.376 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.838 người, bị thương 38.060 người. So với cùng kỳ
năm 2011, giảm 7.446 vụ (16,99%), giảm 1.614 người chết (14,09%), giảm 9.529 người bị thương (20,02%). Có 40
tỉnh, thành phố giảm trên 10% số người chết và tai nạn giao thông; 10 tỉnh, thành phố có số người chết vì tai nạn
giao thông giảm từ 5-dưới 10%; có 11 tỉnh, thành phố có số người chết vì tai nạn giao thông giảm từ 1 đến dưới 5%,
trong đó có tỉnh Bình Dương; 02 tỉnh có số người chết vì tai nạn giao thông tăng là Bắc Kạn, Đồng Nai; có 24 tỉnh,
thành giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương và 04 tỉnh giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số
người chết và số người bị thương trên 30%: Vĩnh Phúc, Cần Thơ, Kiên Giang, Hà Tĩnh;
Theo con số thống kê từ các cơ quan chức năng, số người tử vong do TNGT ở Việt Nam trong
10 năm qua là hơn 120.000 người. Tức là mỗi năm có tới 12.000 người chết, tương đương với
mỗi ngày có hơn 30 người đột ngột và vĩnh viễn từ bỏ cuộc sống trong khi đi lại trên khắp các
nẻo đường của đất nước chúng ta.
Và con số này chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại. Nhẩm tính và so sánh với số nạn nhân của một
vụ máy bay rơi khoảng từ 200 đến 300 người/vụ, thì tức là tại Việt Nam cứ mỗi năm chúng ta có
khoảng 40 vụ rơi máy bay.
Tai nạn giao thông - Người đăng: hanglt01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tai nạn giao thông 9 10 711