Ktl-icon-tai-lieu

Tài nguyên du lịch

Được đăng lên bởi lieutrang88
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1255 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề tài:

KHẢO SÁT TÀI NGUYÊN DU LỊCH VĂN HÓA
MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN

A. MỞ ĐẦU:
-Kinh doanh lữ hành là một bộ phận quan trọng mang tính quyết
định đến sự phát triển du lịch ở một không gian, thời gian nhất định.
-Các doanh nghiệp lữ hành luôn phải nghiên cứu đưa ra các
chương trình du lịch khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của
khách hàng.
- Xây dựng chương trình du lịch phải tiến hành rất nhiều giai đoạn
khác nhau như nghiên cứu nhu cầu thị trường, xây dựng chủ đề
chương trình du lịch, nghiên cứu nguồn cung du lịch...
-Trong đó, nghiên cứu nguồn cung với việc tìm hiểu các tài nguyên
du lịch là tiền đề để xây dựng các tuyến, điểm cho từng loại
chương trình du lịch.
-Tài nguyên du lịch bao gồm:
Tài nguyên du lịch tự nhiên: thắng cảnh, biển, hang động, vịnh…
Tài nguyên du lịch nhân văn: lễ hội, di tích, làng nghề, ẩm thực…
-Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên là nơi có nhiều tài nguyên du
lịch, trong đó, tài nguyên du lịch văn hóa đa dạng và đóng vai trò rất
quan trọng.

B. NỘI DUNG:
PHẦN I: KHẢO SÁT TÀI NGUYÊN DU LỊCH VĂN HÓA
MIỀN TRUNG:
- Khu vực Miền Trung bao gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận,
Bình Thuận.
-Các tỉnh chủ yếu nằm ven biển, có nền văn hóa truyền thống lâu
đời, có nhiều dân tộc sinh sống cho nên văn hóa hết sức phong phú,
đa dạng.
- Đây còn là một trong những cái nôi của cư dân Việt cổ cho nên có
nhiều di tích khảo cổ quan trọng đối với đất nước cũng như thế giới.
- Trải qua những biến động của lịch sử, mảnh đất Miền Trung là nơi
chứng kiến biết bao cuộc chiến tranh của dân tộc, các di tích lịch sử
để lại cũng một phần nào nói lên điều đó.
- Văn hóa Miền Trung hiện nay là một trong những tiềm năng khai
thác du lịch quan trọng.

I. THANH HÓA:
- Là một trong những tỉnh lớn của Việt Nam.
- Các điều kiện giao thông đường thủy, đường sắt, đường bộ
đều thuận lợi.
- Một trong những địa bàn cư trú của người Việt cổ, nơi có nền
văn hóa Đông Sơn rực rỡ.
- Có truyền thống văn hóa lâu đời, nơi phát tích các triều Tiền
Lê, Hậu Lê, nhà Hồ, chúa Trịnh, chúa Nguyễn…
- Di tích để lại khá nhiều như thành nhà Hồ, Lam Kinh, Đông
Sơn...
- Lễ hội: Lam Kinh, Bà Triệu…
- Làng nghề: quan trọng nhất nghề chạm khắc đá Làng Nhồi nổi
tiếng cả nước với các loại đá xây dựng cung điện, nhà cổ…
- Ẩm thực: nổi tiếng với món nem, chè lam, bánh gai…
=> Các tiềm năng cần được đầu tư khai thác tốt hơn

Lễ hội Lam Kinh

Đền thờ Bà Triệu

Thành Nhà Hồ

Nem Tha...
KHẢO SÁT TÀI NGUYÊN DU LỊCH VĂN HÓA
MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN
Đề tài:
Tài nguyên du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài nguyên du lịch - Người đăng: lieutrang88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Tài nguyên du lịch 9 10 628