Ktl-icon-tai-lieu

Tài sản của Unilever Việt Nam: Thương hiệu & nhân tài

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1149 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tài sản của Unilever Việt Nam: Thương hiệu & nhân
tài
Thương hiệu và nhân tài, hai tài sản quan trọng nhất của
Unilever Việt Nam sẽ giúp doanh nghiệp này tiếp tục vươn
xa cùng với sự hồi phục của nền kinh tế Việt Nam.

Năm vừa qua, Unilever Việt Nam đã kỷ niệm 15 năm thành
lập. Đây là một cột mốc quan trọng và đáng nhớ về mọi
mặt hoạt động của Công ty tại Việt Nam. 2010 thật sự là
một năm phát triển toàn diện của Unilever bằng việc mở
rộng đầu tư kinh doanh và đóng góp nhiều hơn cho cộng
đồng. Và nhân dịp, Unilever Việt Nam được bình chọn là
doanh nghiệp được nhiều người trẻ tuổi mơ ước vào làm
việc nhất, NCĐT đã có cuộc trao đổi với tân Chủ tịch
Unilever Việt Nam, ông JV Raman về sự phát triển của
Công ty cũng như sự kiện này.

Những yếu tố nào đã mang đến kết quả tích cực này,
thưa ông?

Hai tài sản quan trọng nhất của Công ty chính là 2Bs Brands and Brains, tức yếu tố nhãn hàng và con người.
Điều cốt lõi đối với hoạt động kinh doanh của Unilever là
cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm chất lượng cao
với giá phải chăng vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu họ
cần. Ưu tiên trên hết của chúng tôi là người tiêu dùng, sau
đó đến khách hàng, nhân viên và cộng đồng. Khi thực hiện
đầy đủ trách nhiệm của mình với họ, sẽ có được kết quả
kinh doanh tốt. Hiện mỗi ngày, có hơn 5 triệu sản phẩm của
Unilever như OMO, PS, Clear, Pond’s, Knorr, Lifebuoy,
Sunsilk, PS, VIM, Lipton, Sunlight, VISO... đến với các
gia đình Việt Nam.
Ngoài ra, nhân viên của chúng tôi là những người thông
minh, tận tụy và biết quan tâm đến người khác. Nếu không
có họ thì Unilever đã không có được một năm 2010 thành
công đến như vậy.

Ông đánh giá về tiềm năng thị trường hàng tiêu dùng
nhanh (FMCG) của Việt Nam trong năm 2011 như thế
nào?

Thị trường Việt Nam có tiềm năng tương đương với Trung
Quốc và Indonesia. FMCG Việt Nam đã và đang tiếp tục
xu hướng thuận lợi từ sự phát triển kinh tế ổn định trong 15
năm qua và chính nhờ sự phát triển này đã dẫn đến thu
nhập của người tiêu dùng tăng, cơ sở vật chất được cải
thiện và mạng lưới phân phối ngày càng được hiện đại hóa.
Trong năm 2011 tiếp tục cho thấy nhiều cơ hội, nhưng
cũng lắm thách thức đòi hỏi phải chuẩn bị tốt cho những
biến động của thị trường. Lạm phát chắc chắn sẽ là một
thách thức lớn. Đối với Unilever Việt Nam, đây không phải
là lần đầu tiên Công ty chịu ảnh hưởng của tình hình lạm
phát. Tuy nhiên, với ưu thế của một doanh nghiệp lớn trong
ngành FMCG, chúng tôi luôn chuẩn bị tinh thần để ứng phó
với mọi biến động của thị trường...
Tài sản của Unilever Việt Nam: Thương hiệu & nhân
tài
Thương hiệu và nhân tài, hai tài sản quan trọng nhất của
Unilever Việt Nam sẽ giúp doanh nghiệp này tiếp tục vươn
xa cùng với sự hồi phục của nền kinh tế Việt Nam.
Năm vừa qua, Unilever Việt Nam đã kniệm 15 năm thành
lập. Đây là một cột mốc quan trọng và đáng nhớ về mọi
mặt hoạt động của Công ty tại Việt Nam. 2010 thật sự là
một năm phát triển toàn diện của Unilever bằng việc mở
rộng đầu kinh doanh đóng góp nhiều hơn cho cộng
đồng. Và nhân dịp, Unilever Vit Nam được bình chọn là
doanh nghip được nhiều người trẻ tuổi ước vào làm
việc nhất, NCĐT đã có cuc trao đổi với tân Chủ tịch
Unilever Việt Nam, ông JV Raman về sự phát triển của
Công ty cũng như sự kiện này.
Những yếu t nào đã mang đến kết quả ch cực này,
thưa ông?
Tài sản của Unilever Việt Nam: Thương hiệu & nhân tài - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài sản của Unilever Việt Nam: Thương hiệu & nhân tài - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tài sản của Unilever Việt Nam: Thương hiệu & nhân tài 9 10 13