Ktl-icon-tai-lieu

Tài sản trí tuệ, công cụ hữu hiệu để phát triển doanh nghiệp

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 860 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tài sản trí tuệ, công cụ hữu hiệu để phát triển doanh
nghiệp
Trước thập niên 90, khái niệm “tài sản” được nhiều
người biết đến chỉ bao gồm tiền tệ và vật chất. Trong
nền kinh tế hiện đại, nhiều quốc gia nhất là các quốc
gia phát triển đang hướng tới một nền kinh tế dựa
trên tri thức (thông tin
và công nghệ), do đó
khái niệm này được
thay đổi, “tài sản” không
chỉ là tiền, vàng, nhà
xưởng, xe cộ ... mà nó
bao gồm cả tài sản vô
hình, trong đó có tài
sản trí tuệ.

Theo Luật Sở hữu trí
tuệ thì tài sản trí tuệ được hiểu là bao gồm tác phẩm,
cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình
phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình đã

được mã hóa, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết
kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên
thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh và
giống cây trồng mới. ..Nó chính là sản phẩm của hoạt
động trí tuệ, tồn tại dưới dạng các thông tin, tri thức.

Theo nguồn gốc phát sinh thì tài sản trí tuệ được chia
thành ba nhóm sau đây:

1/ Các sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật, có bản
chất khoa học- kỹ thuật, bao gồm: các sáng chế, các
tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, các bản vẽ, bản thiết kế,
công thức, dữ liệu tính toán, dữ liệu thử nghiệm, phần
mềm máy tính, cơ sở dữ liệu, công trình nghiên cứu,
sách giáo khoa, đồ án quy hoạch, sơ đồ bố trí và
giống cây trồng…

2/ Các sản phẩm sáng tạo văn học, nghệ thuật, bao
gồm: các tác phẩm văn học, âm nhạc, hội hoạ, mỹ

thuật ứng dụng, sân khấu, điện ảnh; các cuộc biểu
diễn, trình diễn, các sản phẩm ghi âm, ghi hình…

3/ Các sản phẩm sáng tạo trong hoạt động kinh
doanh, thương mại: bí mật thương mại, tên thương
mại, nhãn hiệu, tên miền,…

Tài sản trí tuệ có liên quan đến rất nhiều khía cạnh
trong kinh doanh, vì vậy nó đóng một vai trò quan
trọng trong sự phát triển doanh nghiệp.

Thứ

nhất,

tài

sản trí tuệ là
nhân tố quyết
định sự gia tăng
giá trị của sản
phẩm, dịch vụ
cũng như giá trị
của

doanh

nghiệp và của toàn bộ nền kinh tế của một quốc gia.

Chẳng hạn, theo Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ thì khối
tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp Mỹ (không kể
ngành tài chính) đã đóng góp 30% thu nhập của các
doanh nghiệp vào giữa thập kỷ 80 thế kỷ trước, và đã
tăng lên thành 48% vào năm 2000.

Thứ hai, tài sản trí tuệ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn
trong kết cấu giá trị của doanh nghiệp. Chẳng hạn:
Chỉ tính riêng giá trị của nhãn hiệu trong khối tài sản
của doanh nghiệp đã cho thấy con số này rất lớn.

Ví dụ: giá trị của một số nhãn hiệu nổi tiếng trên thế
giới năm 2008 như Nhãn hiệu “Microsoft”...
Tài sản trí tuệ, công cụ hữu hiệu để phát triển doanh
nghiệp
Trước thập niên 90, khái niệm “tài sn” được nhiều
người biết đến chỉ bao gồm tiền tệ và vật chất. Trong
nền kinh tế hiện đại, nhiều quốc gia nhất là các quốc
gia phát triển đang hướng tới một nền kinh tế dựa
trên tri thức (thông tin
và công nghệ), do đó
khái niệm này được
thay đổi, “tài sản” không
ch là tiền, vàng, nhà
xưởng, xe cộ ... mà nó
bao gồm cả tài sản vô
hình, trong đó có tài
sản trí tuệ.
Theo Lut Sở hữu t
tuthì tài sản trí tuệ được hiểu là bao gồm c phẩm,
cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình
phát sóng, tín hiệu v tinh mang chương trình đã
Tài sản trí tuệ, công cụ hữu hiệu để phát triển doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài sản trí tuệ, công cụ hữu hiệu để phát triển doanh nghiệp - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tài sản trí tuệ, công cụ hữu hiệu để phát triển doanh nghiệp 9 10 89