Ktl-icon-tai-lieu

Tại sao doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán?

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tại sao doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán?
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là
doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có xu hướng thuê
dịch vụ kế toán (DVKT) để giải quyết các vấn đề tài
chính của công ty, thay vì tuyển dụng và đào tạo
nhân sự cho bộ máy này.

Lý do là các doanh nghiệp nhìn thấy được những lợi
ích thiết thực khi sử dụng DVKT chuyên nghiệp từ
các công ty DVKT có uy tín. Thực tế, đây cũng là xu
hướng chung của các nước trên thế giới. Đa số
doanh nghiệp chọn phương thức thuê bên ngoài vì
vừa đảm bảo tính chuyên nghiệp vừa đạt được lợi ích
kinh tế.

Thông thường, để có thể duy trì đội ngũ nhân sự thực
hiện các công việc nội bộ trong công ty, doanh nghiệp
phải trả nhiều khoản chi phí như: Chi phí trực tiếp
(tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền
thưởng…) và chi phí đào tạo v.v… Số lượng nhân

viên càng nhiều, chi phí phát sinh càng lớn. Bên cạnh
đó còn phải tính tới các chi phí quản lý phân bổ cho
nhân viên: tiền thuê nhà, khấu hao, điện nước. Và đối
với một doanh nghiệp thông thường, chi phí quản lý
phân bổ này thường gấp 3 tới 4 lần chi phí lương
nhân viên.

Như vậy, chỉ cần một phép tính nhỏ, chúng ta có thể
thấy chi phí cho việc duy trì một đội ngũ kế toán ở
DNNVV là lớn thế nào đối với doanh nghiệp. Ví như
doanh nghiệp trả lương cho một nhân viên kế toán là
3 triệu đồng/tháng thì tổng chi phí cho nhân viên đó
trong tháng sẽ vào khoảng 9-12 triệu. Trong khi đó,
nếu đi thuê DVKT bên ngoài thì doanh nghiệp chỉ
phải mất chưa đầy 1/3 chi phí này, do không phải trả
các chi phí quản lý phân bổ cũng như phí đào tạo,
bảo hiểm xã hội…

Thêm vào đó, chắc chắn chất lượng DVKT từ các
công ty cung cấp dịch vụ sẽ tốt hơn hẳn một nhân
viên kế toán nội bộ của công ty. Thực tế cho thấy, ở

các DNNVV của Việt Nam, nhân viên kế toán được
tuyển dụng chưa đủ sức để đảm nhiệm toàn bộ công
tác kế toán. Trong khi đó, kiểm toán và các công cụ
quản lý tài chính chỉ có thể có tác dụng hữu hiệu khi
nó được thực hiện trên một nền tảng là công tác kế
toán doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc, đúng
quy định của pháp luật. Điều này chỉ thực hiện được
nếu có bộ máy kế toán chuyên nghiệp.

Do đó, nhiều DNNVV khi mới thành lập đã tính ngay
đến việc thuê DVKT từ các công ty có uy tín để tiết
kiệm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả công việc.
Rõ ràng đây là một lựa chọn khôn ngoan.

Hiện nay, DVKT đang ngày càng phát triển ở Việt
Nam và trong tương lai, đây được coi là nhu cầu cần
thiết cho các doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng
không phải lo sợ việc thuê DV...
Tại sao doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán?
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt
doanh nghip nhỏ và vừa (DNNVV) có xu hướng thuê
dịch vụ kế toán (DVKT) để giải quyết các vấn đề tài
chính của công ty, thay vì tuyển dụng và đào tạo
nhân s cho bộ máy này.
Lý do là các doanh nghip nhìn thy được những lợi
ích thiết thực khi sử dụng DVKT chuyên nghiệp t
các công ty DVKT có uy tín. Thực tế, đây cũng là xu
hướng chung của các nước trên thế giới. Đa số
doanh nghip chọn phương thức thuê bên ngoài
vừa đảm bảo tính chuyên nghiệp vừa đạt được lợi ích
kinh tế.
Thông thường, để có thể duy trì đội ngũ nhân sự thực
hin các công việc nội bộ trong công ty, doanh nghip
phi trả nhiều khoản chi phí như: Chi phí trực tiếp
(tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền
thưởng…) và chi phí đào tạo v.v… Số lượng nhân
Tại sao doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán? - Trang 2
Tại sao doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán? - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tại sao doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán? 9 10 841