Ktl-icon-tai-lieu

Tại sao nói việc ban hành văn bản quản lý nhà nước thuộc phạm trù các biện pháp QLNN. Qua các VD thực tế cụ thể, hãy làm nổi bật chức năng QL của VBQLNN?

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 2 lần
* Trong hđ QLNN, các cơ quan hành chính NN dùng nhiều biện pháp như: hành chính, KT, tổ chức, điều chỉnh, kiểm tra .
- Biện pháp hành chính là những thức phương thức tác động tới các cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng quản lý thông qua quy định trực tiếp nghĩa vụ của họ, qua những mệnh lệnh dựa trên quyền lực NN và phục tùng.
- Biện pháp KT là những phg thức mà chủ thể QLNN tđ gián tiếp đến hành vi của các cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng quản lý bằng việc sử dụng những đòn bẩy kinh tế. Áp dụng biện pháp này có nghĩa là tạo ra những đk vật chất, khuyến khích vật chất, nhằm khơi dậy lòng nhiệt tình hăng say của con ng để họ thực hiện tốt các quy định của NN.
Hai biện pháp hành chính và KT có quan hệ chặt chẽ với nhau. Biện pháp hành chính là phg tiện để đưa biện pháp KT vào cs, vì 1 chính sách đòn bẩy KT chỉ có thể được áp dụng chúng dưới hình thức VB pháp luật.
- Biện pháp tổ chức là biện pháp đưa con ng vào khuôn khổ, ký luật, kỷ cương. Để thực hiện tốt biện pháp này thì có nhiều việc phải làm, nhưng quan trọng nhất là phải có quy chế, quy trình, nội quy hđ cho cơ quan, bộ phận, cá nhân .
Những chức năng, biện pháp QL của các CQHCNN cấu thành nội dung của hđ đó. Nhưng 1 nội dung bất kỳ luôn có sự thể hiện ra bên ngoài của mình. Sự thể hiện ra bên ngoài của hđ của CQHCNN được gọi là hình thức QL của cơ quan ấy.
Tại sao nói việc ban hành văn bản quản lý nhà nước thuộc phạm trù các biện pháp QLNN. Qua các VD thực tế cụ thể, hãy làm nổi bật chức năng QL của VBQLNN? - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tại sao nói việc ban hành văn bản quản lý nhà nước thuộc phạm trù các biện pháp QLNN. Qua các VD thực tế cụ thể, hãy làm nổi bật chức năng QL của VBQLNN? 9 10 956