Ktl-icon-tai-lieu

Tại sao tài trợ bằng nợ rẻ hơn vốn cổ phần?

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1565 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tại sao tài trợ bằng nợ rẻ hơn vốn cổ phần?
Trong trường hợp này, “chi phí” được đề cập ở đây chính là
chi phí có thể đo lường được cho việc huy động vốn tài trợ
cho hoạt động của doanh nghiệp. Với nợ, đó chính là chi
phí lãi vay mà doanh nghiệp phải trả cho khoản vay của
mình. Với vốn cổ phần, chi phí sử dụng vốn được hiểu như
là quyền đối với thu nhập phải đủ thỏa mãn được các cổ
đông khi họ quyết định góp vốn vào công ty.

Ví dụ, nếu bạn điều hành một doanh nghiệp nhỏ và cần tài
trợ khoảng $40,000, bạn có thể hoặc là đi vay ở ngân hàng
số tiền $40,000 với lãi suất 10% hoặc bạn có thể bán 25%
cổ phần doanh nghiệp cho người hàng xóm với giá
$40,000.

Giả sử trong năm sau đó, doanh nghiệp của bạn có thể tạo
ra được lợi nhuận hoạt động là $20,000. Nếu ban đầu bạn
quyết định đi vay ở ngân hàng với chi phí lãi vay (hay còn
gọi là chi phí tài trợ của nợ) sẽ là $4,000, bạn còn lại lợi
nhuận $16,000. Ngược lại, nếu bạn đã sử dụng tài trợ vốn

cổ phần, nghĩa là bạn không hề có nợ và dĩ nhiên là không
có chi phí lãi vay nhưng bạn chỉ được nắm giữ 75% lợi
nhuận của doanh nghiệp thôi (25% khác thuộc sở hữu của
người hàng xóm nhà bạn). Do đó, lợi nhuận của bạn bây
giờ chỉ có $15,000 (tức 75%*$20,000)

Từ ví dụ này, bạn có thể thấy nợ rẻ hơn vốn cổ phần là như
thế nào, do đó cũng rất dễ hiểu khi các cổ đông sáng lập
của công ty quyết định lựa chọn phát hành nợ chứ không
phải vốn cổ phần. Thuế cũng là một yếu tố giúp cho tình
huống phát hành nợ trở nên tốt hơn. Nếu doanh nghiệp của
bạn sử dụng nợ, bởi vì chi phí lãi vay được khấu trừ ra khỏi
thu nhập hoạt động trước khi thu nhập bị đánh thuế, do đó
chính hành động đã đem đến cho doanh nghiệp lợi ích tấm
chắn thuế từ nợ.

Dĩ nhiên, lợi ích của tài trợ nợ với lãi suất cố định đôi khi
lại có thể là điểm bất lợi. Bởi vì nợ được xem là
257643.jpgchi phí tài chính cố định, dù doanh nghiệp của
bạn có hoạt động ra sao, thu nhập nhiều hay thậm chí đang
thua lỗ thì doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo việc trả lãi vay

đúng kỳ hạn và trả nợ gốc khi đáo hạn, do vậy một sự gia
tăng nợ của doanh nghiệp cũng đồng nghĩa với việc gia
tăng thêm rủi ro tài chính.

Quay trở lại ví dụ trên, giả sử trong năm sau, công ty của
bạn chỉ tạo ra được có $5,000. Với tài trợ nợ, bạn có thể
vẫn có cùng $4,000 lãi vay phải trả và vì vậy lợi nhuận của
bạn chỉ còn lại $1,000 ($5,000 -$4,000). Trong trường hợp
tài trợ hoàn toàn bằng vốn cổ phần, tức là bạn không hề
phải trả một đồng lãi vay nào hết, thì bạn vẫn có 75% lợi
nhuân tương đương với $3,750 (75% x...
Tại sao tài trợ bằng nợ rẻ hơn vốn cổ phần?
Trong trường hợp này, “chi phí” được đề cập ở đây chính là
chi phí có thể đo lường được cho việc huy động vốn tài tr
cho hoạt động của doanh nghiệp. Với nợ, đó chính là chi
phí lãi vay mà doanh nghiệp phải trả cho khoản vay của
mình. Với vốn cổ phần, chi phí sử dụng vốn được hiểu như
là quyền đối với thu nhập phải đủ thỏa mãn được các cổ
đông khi họ quyết định góp vốn vào công ty.
dụ, nếu bạn điều hành một doanh nghiệp nhỏ và cần tài
trợ khong $40,000, bạn có thể hoặc là đi vay ở ngân hàng
số tiền $40,000 với lãi suất 10% hoặc bạn có thể bán 25%
cổ phần doanh nghiệp cho người hàng xóm với giá
$40,000.
Gi sử trong năm sau đó, doanh nghiệp của bn có thể tạo
ra được lợi nhuận hoạt động là $20,000. Nếu ban đầu bạn
quyết định đi vay ở ngân hàng vi chi phí lãi vay (hay còn
gọi là chi phí tài trợ của nợ) sẽ là $4,000, bạn còn lại lợi
nhuận $16,000. Ngược lại, nếu bạn đã sử dụng tài trợ vốn
Tại sao tài trợ bằng nợ rẻ hơn vốn cổ phần? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tại sao tài trợ bằng nợ rẻ hơn vốn cổ phần? - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tại sao tài trợ bằng nợ rẻ hơn vốn cổ phần? 9 10 439