Ktl-icon-tai-lieu

Tầm quan trọng của sự cải tiến sản phẩm (importance of product innovation)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tầm quan trọng của sự cải tiến
sản phẩm (importance of product
innovation)

Đứng về mặt kinh tế - xã hội, một doanh nghiệp muốn tồn tại trên thị trường phải
có khả năng làm thoả mãn những khách hàng của nó.

Một công ty đáp ứng được trách nhiệm của nó đối với xã hội thông qua sản phẩm
của nó. (Ở đây chúng ta muốn nói đến cả những dịch vụ). Nếu xí nghiệp không
hoàn thành nhiệm vụ này, thì nó không thể tồn tại. Và ít nhất là những lực lượng
cạnh tranh trong hệ thống kinh tế - xã hội của chúng ta không cho phép nó tồn tại,
ít nhất là trong một thời gian ngắn.

Trong phần này, chúng ta sẽ chỉ ra một số lý do nói lên tầm quan trọng của việc
hoạch định sản phẩm mới và phát triển sản phẩm mới đối với một xí nghiệp ngày
nay. Một công ty không thể bán một sản phẩm xấu một cách thành công trong dài
hạn.

1. Chu kỳ sống của sản phẩm (The product life cycle)

Giống như con người, những sản phẩm có một chu kỳ sống. Chúng tăng trưởng,
suy giảm, và cuối cùng được thay thế. Từ lúc sinh ra đến chết đi, chu kỳ sống của
sản phẩm có thể được chia làm 5 giai đoạn : Giới thiệu, tăng trưởng,trưởng thành,
suy giảm, và bỏ đi.

Hai điểm có quan hệ đến khái niệm chu kỳ sống giúp chúng ta giải thích tại sao cải
tiến sản phẩm là vô cùng quan trọng. Trước nhất, những sản phẩm hiện tại của mỗi
công ty cuối cùng trở nên lỗi thời, khi cường độ doanh số và thị phần của chúng bị
giảm bởi những sản phẩm cạnh tranh. Thứ hai, khi sản phẩm đã cũ đi thì lợi nhuận
của nó nói chung cũng sẽ giảm xuống. Nếu như những sản phẩm đó không được

thay thế và đổi mới, thì lợi nhuận, cường độ doanh số, và thị phần của xí nghiệp sẽ
giảm xuống. Và lúc đó, công ty sẽ tự giết lấy mình.

2. Sản phẩm là yếu tố quyết định lợi nhuận cơ bản (product is basic determinant)

Sản phẩm mới rất cần thiết cho sự duy trì mức lãi cho công ty.
Ta có mối quan hệ đặt trưng giữa đường cường độ doanh số và đường lợi nhuận
thông qua chu kỳ sống của sản phẩm. Tuy cùng một dạng với nhau, nhưng hai
đường này có những khoảng thời gian trong chu kỳ khác nhau. Chú ý rằng, đường
lợi nhuận của hầu hết các sản phẩm là âm trong gần hết giai đoạn giới thiệu.

Cũng vậy, đường lợi nhuận bắt đầu suy giảm, trong khi đường cường độ doanh số
vẫn đi lên. Điều này xảy ra, bởi vì một công ty luôn luôn phải gia tăng sự quảng
cáo và những nỗ lực bán hàng của nó, hoặc là cắt giảm giá. Hoặc là cả hai để tiếp
tục sự tăng trưởng doanh số trong suốt giai đoạn trưởng thành của sản phẩm trong
thực tế cạnh tranh gay gắt. Những nỗ lực chiêu thị và sự cắt giảm...
Tm quan trọng của sự cải tiến
sản phẩm (importance of product
innovation)
Tầm quan trọng của sự cải tiến sản phẩm (importance of product innovation) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tầm quan trọng của sự cải tiến sản phẩm (importance of product innovation) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tầm quan trọng của sự cải tiến sản phẩm (importance of product innovation) 9 10 529