Ktl-icon-tai-lieu

Tạo dựng một thương hiệu mạnh với giá rẻ - Phần 2

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 824 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạo dựng một thương hiệu mạnh với giá rẻ - Phần 2
Bạn cần có thương hiệu mạnh và do đó bạn không cần phải
cạnh tranh bằng giá cả. Chúng tôi cũng
không phản đối chuyện này. Tuy nhiên,
chúng tôi không nói với bạn rằng bạn
không thể xây dựng một thương hiệu
mạnh khi bạn cạnh tranh bằng giá cả.

Thực tế là bạn vẫn có thể có một thương hiệu mạnh khi bạn
cạnh tranh bằng giá. Không có gì nhầm lẫn ở đây, bạn sẽ là
thương hiệu rẻ nhất trên thị trường. Vì lý do nào đó mà
người ta có xu hướng nghĩ rằng những thương hiệu với giá
vượt trội mới là những thương hiệu được phát triển. Chúng
tôi nghĩ khác.
Và chúng tôi cho rằng một thương hiệu thành công là
thương hiệu chiếm ưu thế trên thị trường của lĩnh vực
ngành nghề liên quan và đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn,
bất kể đó là thương hiệu có giá bán vượt trội hay bình dân.
Tất nhiên, nếu có thể bán với giá cao hơn thì thật tuyệt vời,

nhưng những sản phẩm giá rẻ vẫn có thể trở thành thương
hiệu mạnh.
Khi chúng tôi gặp Vikas Goel, chủ tịch của eSys
Technologies, ông đã nói với chúng tôi rằng về cơ bản có 2
loại hình doanh nghiệp mà người ta có thể điều hành, một
là các doanh nghiệp tập trung vào cải tiến sản phẩm, và loại
kia tập trung vào hiệu quả. Vikas hiểu rõ eSys cần tập trung
vào việc tận dụng từng ly từng tí để nâng cao hiệu suất
trong từng quy trình riêng lẻ. Điều này giải thích tại sao
eSys có thể bán được máy tính cá nhân - do họ sản xuất tại
nhà máy tại bắc Changi, Singapore - chỉ với giá S$399 mà
vẫn

thu

được

lợi

nhuận.

Chúng tôi cho rằng nếu muốn thì eSys hoàn toàn có đủ tiềm
năng để trở thành một thương hiệu mạnh trong ngành máy
tính khi họ xây dựng trên mức giá bán rẻ, còn theo cách nói
của Vikas thì là trên nền tảng hiệu suất. Những gì khiến
người mua ngần ngại là không đáng kể: máy tính của eSys
bán giá rẻ ngay cả khi chúng được sản xuất tại một địa

điểm

đòi

hỏi

chi

phí

cao

tại

Singapore.

Có nhiều thương hiệu đã được hình thành với công thức
như trên: giá rẻ. Bí quyết ở đây là: bạn phải đủ sức đứng
vững trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ đến từ các
nước có chi phí thấp như Brazil, Nga, Trung Quốc và Ấn
Độ. Nếu muốn là một thương hiệu mạnh có giá cạnh tranh,
bạn cần có lợi thế chi phí mang tính cấu trúc, nghĩa là lợi
thế chi phí của bạn cần được gắn liền với mô hình hoạt
động của bạn và là một bộ phận cấu thành không thể tách
rời

với

cơ

sở

hạ

tầng

của

bạn.

Dịch chuyển hoạt động của bạn đến một nước có chi phí
thấp, chèn ép các nhà cung cấp và cắt giảm tiền lương của
nhân công...
Tạo dng một thương hiệu mạnh với giá rẻ - Phần 2
Bạn cần thương hiệu mạnh do đó bạn không cần phải
cạnh tranh bằng gcả. Chúng tôi cũng
không phn đối chuyện này. Tuy nhiên,
chúng tôi không nói với bạn rằng bạn
không th y dựng một thương hiệu
mạnh khi bạn cạnh tranh bng giá cả.
Thực tế là bạn vẫn thể có một thương hiệu mạnh khi bạn
cạnh tranh bằng giá. Không có gì nhầm lẫn đây, bạn sẽ là
thương hiệu rẻ nhất trên th trường. Vì do nào đó
người ta xu ớng nghĩ rằng những thương hiệu với g
vượt trội mới là nhng thương hiệu được phát triển. Chúng
tôi nghĩ khác.
chúng tôi cho rằng một tơng hiệu thành công là
thương hiệu chiếm ưu thế trên thị trường của lĩnh vực
ngành nghliên quan đem lại mức lợi nhuận hấp dẫn,
bất kể đó thương hiệu giá bán vượt trội hay bình dân.
Tất nhiên, nếu có thể bán với giá cao hơn thì thật tuyệt vời,
Tạo dựng một thương hiệu mạnh với giá rẻ - Phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tạo dựng một thương hiệu mạnh với giá rẻ - Phần 2 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tạo dựng một thương hiệu mạnh với giá rẻ - Phần 2 9 10 576