Ktl-icon-tai-lieu

Tạo ra giá trị khách hàng - Sự hài lòng, và trung thành Quản lý tiếp thị

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Những giá trị khách hàng, sự hài lòng, và lòng trung thành, và làm thế nào công ty có thể cung cấp cho họ? ã giá trị đời sống của khách hàng là gì? ã Làm thế nào công ty có thể tu luyện khách hàng mạnh mẽ mối quan hệ? ã Làm thế nào có thể công ty đều thu hút và giữ khách hàng? ã cơ sở dữ liệu tiếp thị là gì?
Tạo ra giá trị khách hàng - Sự hài lòng, và trung thành Quản lý tiếp thị - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tạo ra giá trị khách hàng - Sự hài lòng, và trung thành Quản lý tiếp thị 9 10 30