Ktl-icon-tai-lieu

Tập đoàn xuất khẩu Việt Nam ( slide )

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tập đoàn xuất khẩu Việt Nam

Lý luận chung và mô hình tập đoàn xuất khẩu ở một số nước.

Thực trạng phát triển các tập đoàn xuất khẩu Việt Nam

Triển vọng và giải pháp xây dựng tập đoàn xuất khẩu mạnh
Tập đoàn xuất khẩu Việt Nam ( slide ) - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tập đoàn xuất khẩu Việt Nam ( slide ) 9 10 693