Ktl-icon-tai-lieu

Tập huấn - Trao đổi với người nghiện ma túy về phòng chống HIV

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1943 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trao đổi với người nghiện chích ma túy:

Các quan điểm của họ về thay đổi hành vi dự phòng Hiv

Vietnamese and americans

Trao đổi với người nghiện chích ma túy: Các quan điểm của họ về thay đổi hành vi dự phòng HIV

in partnership to fight hiv/aids

1

Bản báo cáo này là một phần trong bộ các báo cáo về quan điểm của ba nhóm
có nguy cơ lây truyền HIV cao: phụ nữ mại dâm, những người nghiện chích ma
túy, và nam tình dục đồng giới, về sự thay đổi hành vi của họ trong phòng ngừa
HIV. Nếu độc giả muốn có các bản báo cáo này, xin liên hệ với FHI, số điện thoại
84-4-934-8560 hoặc qua địa chỉ email: fhivn@fhi.org.vn. Bản báo cáo này được
thực hiện với sự tham gia của các giáo dục viên sức khỏe và các cán bộ tư vấn
và xét nghiệm tự nguyện (VCT). Đặc biệt chân thành cảm ơn chị Mai Hoàng Anh
đã phân tích và tổng hợp các tài liệu.
Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế tại Việt Nam (FHI/Vietnam) xuất bản báo
cáo này với sự hỗ trợ kinh phí của Kế hoạch Hỗ trợ khẩn cấp cho Phòng chống
HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) thông qua Cơ quan Phát triển Quốc
tế Hoa Kỳ (USAID).

2

Trao đổi với người nghiện chích ma túy: Các quan điểm của họ về thay đổi hành vi dự phòng HIV

Nội dung
Thực trạng	

4

Phát hiện chính	

5

Những trở ngại đối với việc giảm hành vi tiêm chích không an toàn	
5
	
1. Tin là bạn chích không mắc bệnh 	
5
	
2. 	Dùng chung dụng cụ tiêm chích	
5
	
3. 	Thiếu tiền 	
6
	
4. Tiếp cận bơm kim tiêm sạch khó khăn, đặc biệt là vào ban đêm	
6
	
5. 	Sự kỳ thị của cộng đồng 	
7
	
6. Sợ bị gia đình phát hiện việc sử dụng ma túy 	
7
	
7. Sợ bị công an bắt 	
7
	
8. 	Bản thân chưa có ý thức trách nhiệm trong việc phòng ngừa HIV 	
8
	
Vượt qua những trở ngại đối với việc giảm hành vi tiêm chích 		
	
không an toàn 	
8
Những trở ngại đối với việc sử dụng bao cao su thường xuyên	
10
	
1. Tình yêu đối với bạn tình 	
10
	
2. Thiếu khả năng thuyết phục bạn tình sử dụng bao cao su	
10
	
3. Tác động cuả rượu và sự hấp dẫn mạnh mẽ với vẻ bề ngoài của bạn tình 	 10
	
4. Hiểu biết sai lệch trong nhóm NCMT về HIV và đường lây truyền HIV 	
11
	
5. Cảm giác bất lực, đặc biệt ở những người đã nhiễm HIV 	
11
	
Khuyến nghị giúp nâng cao tỷ lệ thường xuyên sử dụng bao cao su	
12
Trở ngại trong việc tiếp cận dịch vụ tư vấn xét nghiệm tự nguyện (VCT)	
12
	
1. Chưa nhận thức được lợi ích của việc phát hiện tình trạng nhiễm HIV	
12
	
2. Không tin rằng mình có nguy cơ bị lây nhiễm vì không thấy mình 		
		 có triệu chứng gì	
12
	
3. Lo sợ bị các nhân viên y tế kỳ thị và phân biệt đối xử	
13
...
1
Trao đi vi ngưi nghin chích ma túy: Các quan điểm của họ về thay đổi hành vi dự phòng HIV
Trao đi vi ngưi nghin chích ma túy:
Các quan điểm của họ về thay đổi hành vi dự phòng HIV
Vietnamese and americans
in partnership to fight hiV/aids
Tập huấn - Trao đổi với người nghiện ma túy về phòng chống HIV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tập huấn - Trao đổi với người nghiện ma túy về phòng chống HIV - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tập huấn - Trao đổi với người nghiện ma túy về phòng chống HIV 9 10 637