Ktl-icon-tai-lieu

Tập huấn - Trao đổi với phụ nữ mại dâm về phòng chống HIV

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1672 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trao đổi với phụ nữ mại dâm:

Các quan điểm của họ về thay đổi hành vi để dự phòng HIV

Trao đổi với phụ nữ mại dâm: Các quan điểm của họ về thay đổi hành vi để dự phòng HIV

Vietnamese and americans

1

in partnership to fight hiv/aids

Bản báo cáo này là một phần trong bộ các báo cáo về quan điểm của ba nhóm
có nguy cơ lây truyền HIV cao: phụ nữ mại dâm, những người nghiện chích ma
túy, và nam tình dục đồng giới, về sự thay đổi hành vi của họ trong phòng ngừa
HIV. Nếu độc giả muốn có các bản báo cáo này, xin liên hệ với FHI, số điện thoại
84-4-934-8560 hoặc qua địa chỉ email: fhivn@fhi.org.vn. Bản báo cáo này được
thực hiện với sự tham gia của các giáo dục viên sức khỏe và các cán bộ tư vấn và
xét nghiệm tự nguyện (VCT). Đặc biệt chân thành cảm ơn chị Mai Hoàng Anh đã
phân tích và tổng hợp các tài liệu.
Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế tại Việt Nam (FHI/Vietnam) xuất bản báo
cáo này với sự hỗ trợ kinh phí của Kế hoạch Hỗ trợ khẩn cấp cho Phòng chống
HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế
Hoa Kỳ (USAID).

2

Trao đổi với phụ nữ mại dâm: Các quan điểm của họ về thay đổi hành vi để dự phòng HIV

Nội dung
Thực trạng	

4

Phát hiện chính	

5

Những trở ngại đối với hành vi thường xuyên sử dụng bao cao su	
5
	
1. 	Khách hàng nam giới quyết định việc sử dụng bao cao su 	
5
	
2. 	Quan niệm sai lầm về lây truyền HIV	
5
	
3. 	Nhận thức kém về nguy cơ cá nhân ở nhóm khách hàng 			
		 nam giới và một số PNMD	
6
	
4. 	 Khó khăn khi thương lượng với người yêu hay bạn tình thường 			
		 xuyên về việc sử dụng bao cao su 	
7
	
5. 	Nỗi lo bị mất người yêu hay bạn tình thường xuyên	
7
	
6. 	 Bao cao su không sẵn có và khó tiếp cận đối với PNMD 	
8
	
Khuyến nghị của PNMD nhằm cải thiện việc thường xuyên 			
	
sử dụng bao cao su	
8
Những trở ngại đối với việc tiếp cận các dịch vụ tư vấn xét nghiệm 		
tự nguyện (VCT) & dịch vụ khám và điều trị các bệnh lây truyền qua 	
		
tình dục (STI)	
9
	
1. 	 Không biết về các trung tâm dịch vụ tư vấn xét nghiệm tự nguyện & 			
		 dịch vụ khám và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục	
9
	
2. 	Lo sợ bị kỳ thị và phân biệt đối xử	
9
	
3. 	 Trở ngại về kinh tế: Chi phí thuốc men và đi lại 	
10
	
4. 	Tính thuận tiện và chất lượng của các dịch vụ tư vấn xét nghiệm 			
		 tự nguyện & dịch vụ khám và điều trị các bệnh lây truyền qua 			
		 đường tình dục	
10
	
Khuyến nghị của PNMD để cải thiện việc sử dụng các dịch vụ 	
tư vấn xét nghiệm tự nguyện & dịch vụ khám và điều trị các bệnh 		
lây truy...